Main Menu
User Menu

CZK - LUČ-1D (letištní osvětlovací souprava)

LUČ-1D (Airfield Lighting)

     
Název:
Name:
LUČ-1D
Originální název:
Original Name:
Letištní osvětlovací souprava LUČ-1D
Kategorie:
Category:
Světelné zabezpečovací zařízení
Výrobce:
Producer:
Mechanika Praha
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1.a) 4x automobil Praga V3S
1.b) 2x přívěs s EC 15 kVA
Uživatelské státy:
User States:
Československo
?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967CZK - LUČ-1D (letištní osvětlovací souprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-LUC-1D-letistni-osvetlovaci-souprava-t63708#227298Verze : 0
Osvětlovací letištní souprava LUČ-1D

V polovině padesátých let byla osvětlovací souprava LUČ-1 u nás upravena a vyráběna v licenci jako LUČ-1D (domácí/dvousměrný. Umožňovala vytýčení obou přistávacích směrů). Došlo ke změnám v rozmístění návěstidel i v „názvosloví“.
Byla namontována na upravených valnících 4 automobilů Praga V3S s 2 vleky elektro centrál EC 15 kVA.
Je napájena el. proudem z rozvodné sítě nebo z vlastních elektrocentrál 3 x 380V/ 50 Hz, příkon 15,8 kW. Návěstidla se napájí přes regulační transformátor napětím 3x 220V /50Hz paralelním rozvodem, s ochranou před nebezpečným dotykem zemněním. Propojení je provedeno kabelem HSS 4 x 6 mm2 s koncovkami. Ovládání se provádí z řídícího stojanu.
Kompletní osádku tvoří: velitel, 5 elektromechaniků a 4 řidiči / zdrojaři.

Složení a popis osvětlovací soupravy LUČ-1D:

1. Přibližovací světla (jako LUČ-1)
- 7 světlometů Ø 45 cm – MFČ 45/ 500 W).
2. Hraniční světla (jako LUČ-1/kolmo na osu přistání)
- 5 světlometů Ø 35 cm – MFČ 35/ 300 W).
3. Přístupová světla ( po obou stranách osy přistání)
- 5 světlometů Ø 35 cm - MFČ 35/ 300 W).
4. Světla vstupní brány („semafor“)
( po obou stranách prahu VPD)
– ( 2 + 2 světlomety MFZ 35/ 300 W).
5. Světla vzletového a přistávacího pásma („dráhová“) (po obou stranách VPD, jinak uspořádání jako LUČ-1)
- „všesměrová“ návěstidla KLMF/ 100 W).
6. Startovací světla (tzv. "vzletová"/vzletový horizont - kolmo na osu vzletu)
- 4x MFČ 35/ 300 W a 1x MFČ 45/ 500 W.
7. Prahová světla (vytyčují začátek a konec VPD / Svítí trvale)
- vždy 2 páry všesměrových návěstidel KLMP/ 100 W s červeným filtrem. ().

*) Světlomety = světlometná návěstidla: MFČ mají filtr červený,
MFZ mají filtr zelený
všesměrová návěstidla:
KLMF bez filtru, jen v poslední "třetině" žlutý/oranžový filtr
KLMP mají filtr červený
CZK - LUČ-1D (letištní osvětlovací souprava) - Všesměrové návěstidlo (dráhové)

Všesměrové návěstidlo (dráhové)
CZK - LUČ-1D (letištní osvětlovací souprava) - Model rozmístění svítidel (obrazec LUČ-57)

Model rozmístění svítidel (obrazec LUČ-57)
URL : https://www.valka.cz/CZK-LUC-1D-letistni-osvetlovaci-souprava-t63708#291907Verze : 1
Hlavní změny obrazce LUČ-57 proti obrazci LUČ-1D:

1. Oboustranném vytýčení přibližovacích světel a zdvojení návěstidel v levé řadě.
8.Světla zákazu a povolení přistání – vlevo od VPD ve směru přistání ve vzdálenosti 300 m od prahu dráhy je řada 10 světlometů (5 x MFZ 35 a 5 x MFČ 35).

Zdroj
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967
URL : https://www.valka.cz/CZK-LUC-1D-letistni-osvetlovaci-souprava-t63708#291911Verze : 1
Fotografie z výcviku u 5. praporu radiotechnického zabezpečení (RTZ)

Zdroj: vlastní foto
CZK - LUČ-1D (letištní osvětlovací souprava) - Jednotka před zahájením výstavby (na P V3S jsou vidět světlometná návěstidla)

Jednotka před zahájením výstavby (na P V3S jsou vidět světlometná návěstidla)
CZK - LUČ-1D (letištní osvětlovací souprava) - Na přívěsu je EC 30kVA a před ním je ovládací pult

Na přívěsu je EC 30kVA a před ním je ovládací pult
URL : https://www.valka.cz/CZK-LUC-1D-letistni-osvetlovaci-souprava-t63708#291968Verze : 1