Main Menu
User Menu

CZK - LIAZ

charakteristika popisných typových kódov

Označovanie automobilov LIAZ popisným typovým kódom


Vysvetlované na príklade čísla 110.551. Pre prehľadnosť som rozdelil číslo na jednotlivé "významové" skupiny (10-0-55-1) A-B-C-D.A - prvé dvojčíslie ( "10" ) je ZÁKLADNÉ TYPOVÉ OZNAČENIE


10 - dvojnápravový automobil s pevnou strednou kabínou
11 - dvojnápravový automobil so sklopnou strednou kabínou
12 - trojnápravový automobil so sklopnou strednou kabínou
15 - dvojnápravový automobil so sklopnou krátkou kabínouB - tretie číslo ( "0" ) udáva CHARAKTERISTIKU NÁPRAV


0 - 4 x 2, dvojnápravový automobil so zadnou hnacou nápravou
1 - 4 x 4, dvojnápravový automobil s oboma hnacími nápravami
2 - 6 x 2, trojnápravový automobil s jednou (zadnou) hnacou nápravou
3 - 6 x 4, trojnápravový automobil s dvoma hnacími nápravami
4 - 6 x 6, trojnápravový automobil so všetkými hnacími nápravamiC - štvrté a piate číslo ( "55" ) charakterizuje DRUH AUTOMOBILU


01-19... valníky
20-39... sklápače
40-79... ťahače
80-99... komunálne podvozky a špeciálne nástavbyD - šieste číslo ( "1" ) udáva DRUH PLOŠINY


0 - šasi bez plošiny, ťahač bez točne
1 - plošina s nízkymi bočnicami, ťahač s točňou
2 - plošina so zvýšenými bočnicami
3 - plošina s plachtou s colnou úpravou, ťahač TIR
4 - plošina pre diaľkovú vnútroštátnu prepravu
5 - vozidlo na prepravu kontajnerov


Zdroj: www.liaz.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-LIAZ-t47442#185351Verze : 0