Main Menu
User Menu

CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla

Tieto krosná slúžia na nesenie cievky s telefónnym káblom počas budovania linkového spojenia ( prípadne počas jeho zvinovania ).


Ak niekto viete oficiálne označenie, prosím o jeho uvedenie Cool
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - POhľad zhora

POhľad zhora
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Pohľad na chrbtovú stranu

Pohľad na chrbtovú stranu
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Ľavá strana

Ľavá strana
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Pravá strana

Pravá strana
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Zadná strana

Zadná strana
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Detail zozadu

Detail zozadu
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Pohľad na brzdu pohybu cievky kábla

Pohľad na brzdu pohybu cievky kábla
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - V zloženom stave

V zloženom stave
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Detail zloženia

Detail zloženia
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Sklápanie

Sklápanie
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Cievka s káblom

Cievka s káblom
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Detail brzdy - voľný pohyb

Detail brzdy - voľný pohyb
CZK - Krosná na nesenie cievky telefónneho kábla - Detail brzdy - zabrzdené

Detail brzdy - zabrzdené
URL : https://www.valka.cz/CZK-Krosna-na-nesenie-cievky-telefonneho-kabla-t83501#306281Verze : 0
MOD