CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač)

     
Název:
Name:
KRTP-86 Tamara KRTP-86 Tamara
Originální název:
Original Name:
KRTP-86 Tamara
Kategorie:
Category:
pasivní sledovací systém passive surveillance system
Výrobce:
Producer:
Tesla, s.p. Pardubice, Pardubice /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1986-DD.MM.1991
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
23
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1984 ?
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
střední stanoviště / central workplace
- střední anténní stožár HAC / HAC central antenna mast: Tatra 815 VP 13 32 265 8x8.1R
- přijímací pracoviště KC / KC receiver workplace: Tatra 815 VPR8 20 235 6x6.1R + skříňová karoserie VOSK / + VOSK shelter
- vyhodnocovací pracoviště KM / KM evaluation workplace: Tatra 815 VPR8 20 235 6x6.1R + skříňová karoserie VOSK / + VOSK shelter
- zobrazovací pracoviště ZZP-4 / ZZP-4 displaying workplace: Tatra 815 VPR8 20 235 6x6.1R + skříňová karoserie VOSK / + VOSK shelter

2x boční stanoviště / 2x side workplace
- 2x boční anténní stožár HAB / 2x HAB side antenna mast: 2x Tatra 815 VP 13 32 265 8x8.1R
- 2x boční přijímací pracoviště KB / 2x KB side receiver workplace: 2x Tatra 815 VPR8 20 235 6x6.1R + skříňová karoserie VOSK / + VOSK shelter
Uživatelské státy:
User States:

1) (?)


1) (?)

Poznámka:
Note:
kódové označení NATO: Trash Can

1) KRTP-91 Tamara-M
NATO reporting name: Trash Can

1) KRTP-91 Tamara-M
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#599652 Verze : 0
KRTP-86 = komplet radiotechnického průzkumu vz. 86, krycí název pro TAMARU


Kódové označení NATO: Trash Can
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#227155 Verze : 0
KRTP-86 Tamara

Prostředek určený k radiotechnickému průzkumu vzdušných i pozemních cílů. Pasivní sledovací systém Tamara sestává ze tří přijímacích stanic na podvozcích Tatra 815 VP 13 32 265 8×8.1R a pěti řídících a vyhodnocovacích vozidel s kontejnery VOSK na podvozcích Tatra 815 VPR8 20 235 6×6.1R.

Celkem bylo vyrobeno 23 pátračů, z nichž 21 bylo v rozmezí let 1987 až 1991 dodáno uživatelům. Dva z vyrobených pátračů nebyly nikdy prodány.

Principem činnosti Tamary je časoměrná hyperbolická metoda. Ta spočívá ve změření časového zpoždění signálu dvěma bočními stanovišti. Přijaté signály se pak přenáší na střední pracoviště, kde se potom měří zpoždění signálů z bočních stanovišť oproti signálu zachyceném na středním stanovišti.

Jeden impuls je od cíle přijat na třech přijímacích stanovištích a z časových rozdílů, které vznikají tím, že signál přichází třemi různými cestami podle dané geometrické konfigurace, lze určit konkrétní souřadnice cíle.

KRTP-86 dokázal současně sledovat až 70 cílů (24 objektů se zapnutým radarem a 48 cílů s fungujícím identifikačním systémem), automaticky určovat jejich polohu a měl pásmo přijímaných frekvencí 0,8 až 1,8 GHz. Dosah činil až 450 km.

Uživatelé: Československo (4 kusy), SSSR (15 kusů), Omán (1 kus, pátrač měl údajně skončit v USA), NDR / SRN (1 kus)


Technicko-taktická data

Anténní nosič
Pohotovostní hmotnost: 28 200 kg

Rozměry:
- délka: 12 980 mm
- šířka: 2 500 mm
- výška přes plachtu: 3 700 mm
- rozvor: 1 650 mm + 2 970 mm + 1 450 mm

Maximální rychlost: 50 km/h

Nájezdový úhel:
- vpředu: 30°
- vzadu: 19°


Řídící a vyhodnocovací vozy
Celková přípustná hmotnost: 21 000 kg
Pohotovostní (?) hmotnost: 10 600 kg

Rozměry:
- délka: 8 350 mm
- šířka: 2 500 mm
- výška: 3 650 mm
- světlá výška: 410 mm
- rozvor: 3 270 mm + 1 450 mm

Motor:
- typ: Tatra T3-930-31
- objem: 19 000 ccm
- maximální výkon: 235 kW při 2 200 ot/min

Maximální rychlost: 80 km/h
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#578157 Verze : 3
Tamara a NVA

Jeden pátrač Tamara byl zaveden i do výzbroje bývalé východoněmecké NVA. Mezi únorem až květnem 1989 prodělaly obsluhy výcvik v Československu a od června 1990 byl systém zařazen do operačního použití u Funkaufklärungszentrale Nord dislokované v oblasti Rüggow. Po sjednocení Německa převzal systém Bundeswehr a začal na něm dělat (stejně jako na veškeré technice NVA) vlastní zkoušky s cílem zjistit, zda by se bývalé vybavení komunistické NVA dalo zavést i do jeho výzbroje.

Nakonec padlo rozhodnutí ponechat Tamaru ve výzbroji německé armády, a proto byl systém "westernizován". První akce, do které se upravený pátrač zapojil, bylo cvičení Central Enterprise 97. Společně s MiGy-29 byla Tamara jediným systémem NVA, který do své výzbroje permanentně zavedl Bundeswehr.

Posledním uživatelem kompletu KRTP-86 se stal Prapor elektronického vedení boje 912 dislokovaný v posádce Nienburg/Weser. V roce 2010 byla německá Tamara vyřazena z výzbroje Bundeswehru a následně předána do sbírek leteckého muzea Berlín-Gatow.

Fotografie použity se svolením Manfreda Bischoffa

CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - V barvách Bundeswehru na základně Großenbrode

V barvách Bundeswehru na základně Großenbrode
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - Ve výzbroji NVA na stanovišti Rüggow

Ve výzbroji NVA na stanovišti Rüggow
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#135930 Verze : 3
Anténní stožár HAB ze soupravy KRTP-86 Tamara, Vojenské technické muzeum, Lešany, 2003. Vozidlo bylo provozováno na vrchu Havran a později na Kříženci u 78. radiotechnického praporu zvláštního určení.
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#60828 Verze : 6
Anténní stožár HAB ze soupravy KRTP-86 Tamara, Vojenské technické muzeum, Lešany, 2003.
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#10430 Verze : 3
...
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#42290 Verze : 0
...
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - ...a ZZP-4

...a ZZP-4
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - ...KM,...

...KM,...
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - Systém Tamara mimo jiné tvořily kontejnery KC,...

Systém Tamara mimo jiné tvořily kontejnery KC,...
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#135928 Verze : 0
Asi jediny exemplár na slovensku (nie som si isty).
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - moldava

moldava
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#135968 Verze : 0
Rozvinování stožáru s anténní jednotkou (maximální výška stožáru může činit 25 metrů).
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - (ATM)

(ATM)
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - (ATM)

(ATM)
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - (ATM)

(ATM)
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - (ATM)

(ATM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#245059 Verze : 0
Slovenská KRTP-86E Tamara "na návštěvě doma".
Jedno z vozidel systému vyfocené v areálu pardubicke firmy ERA.
Pardubice 5.2.2008.
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#243083 Verze : 0
Tak ještě kontejnerové vozidlo.
Foceno tamtéž o pár dní později.
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#244700 Verze : 0
V roku 2008 bola dokončená modernizácia KRTP-86 Tamara z výzbroje OS SR. Myslím že táto modernizácia súvisí so snímkami, ktoré tu vložil MART.in.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#296901 Verze : 0
KRTP-86 Tamara


Zdroj: https://www.tatra.cz/en/down/vojaci_EN.indd.pdf

CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - TAMARA v akci

TAMARA v akci
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#350500 Verze : 1
Anténní vozidlo ze systému KRTP-86 Tamara vyřazené z výzbroje Bundeswehru, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr - Flugplatz Berlin-Gatow, 1.9.2011.
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#412782 Verze : 1
Součásti jediného kompletu KRTP-86 Tamara provozovaného německým Bundeswehrem - anténní nosič na podvozku T-815 VP13 a skříňová karoserie VOSK (v německé armádě byla přepravována na podvozku LKW 7 t mil gl), Militärhistorisches Museum der Bundeswehr - Flugplatz Berlin-Gatow, 2015.
CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#534402 Verze : 1
Zdroje
commons.wikimedia.org

CZK - KRTP-86 Tamara (radiotechnický pátrač) - KRTP-86 Tamara na podvozku Tatra 815 ve vojenském muzeu Lešany

KRTP-86 Tamara na podvozku Tatra 815 ve vojenském muzeu Lešany
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#659183 Verze : 1

Diskuse

Jestli mohu podat pár informací o provozu. Vlastní zkušenost ze základní služby.


Sestavu tvořilo 3 vozy T-815 8x8 s teleskopickou anténou a ke každému ještě 2 pracoviště na T-815 6x6 a zásobovácí vozy UAZ a V3S. Každý oddíl se rozvinul na vrchol kopce ve tvaru trojúhelníka o délce strany cca 30 km.Mně osobně se líbilo ,že po příjezdu na místo všichni odběhli od vozu s anténou a velitel vozu s operátorem asi ve vzdálenosti cca 100 m takovým pultíkem ( jaký mají letečtí modeláři na ovládání létajících maket) připojeným kabelem provedli kompletní nastavení systému -vztyčení antény,opory vozu a aktivace zařízení.Dokázalo to prý i pracovat bez osádky.


Na těch fotkách z Lešan to možná tak nevynikne, ale to auto T-815 8x8 bylo tím vybavením tak přetížený, že jsme v terénu měli pořád problémy. Mělo to malou světlost podvozku na to kam se to mělo vyškrábat. Stoupaní do prudkých kopců u Prešova to byl horor. A ta radlice v předu taky pořád překážela. Vpředu jezdil UAZ a hledal kudy se to dá projet. To auto bylo pořád dost nakloněný dozadu a zadní část nástavby často chytla o asfalt.
Spíš v sestavě měl být VT-55A Very Happy
V té době vojáci z povolání byly na Tamaru dost pyšný a i po večerech v autoparku tam pořád něco vymýšleli.
Do terénu to vyjelo párkrát a pak se o to tak báli, že už to stálo jenom v kasárnách.
Tenkrát mně nenapadlo něco vyfotit - škoda Crying or Very sad
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#100400 Verze : 0
Docela jsi mně překvapil, že byla Tamara v Prešově. Sloužil jsem u předchůdkyně Tamary, tedy u Ramony do roku 85. V 86 přišla první Tamara. Vždy jsem měl za to, že jediný kdo je měl, byl 1. Radiotechnický pluk se štábem na Zbiroze a prapory v Maránských lázních, Tachově, Klenčí pod Čerchovem a Kašperských Horách. Ale s příchodem Tamary se nejspíš mnohé změnilo a začínal se monitorovat i vzdušný prostor na východě.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#125015 Verze : 0
Bylo po roce 89 a SSSR už nebyl náš věrný spojenec.Soupravy Tamara byli prý dvě (aktívne) a jedna šla na Slovensko tu jsme doprovázeli při vagónování a při zabydlení v Prešově kde zůstala snad natrvalo.Když jsem přišel z vojny z Prešova ,tak snad dva měsíce po té se republika rozdělila.Bylo to na letišti na kraji Prešova .Vedle ní stáli zabalené trupy Mig-21.Zapomněl jsem napsat 2 x provozně aktivních ,o uloženkách se vědělo ,ale už se nevzpomenu na jméno kasáren kde byli zbývající.
Čas od času vídám ve městě bývalého tech.velitele obsluhy Tamary z časů v Prešově, ale je to už lidská troska a alkoholem zničený človíček.Z něj už by ani KGB ani CIA nic nevytáhli.....


Beteer
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#125081 Verze : 0
Počas mojich služobných ciest do zásobovacieho strediska v Poprade, ktoré sa neskôr stalo aj zrušovacím strediskom, som sa tam stretol so zvinutou Tamarou, vraj bola určená na zrušenie. Popri tom ale Tamara v Prešove bola aktívna, takže s tými počtami na Slovensku je to akési "zahmlené".
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#227061 Verze : 0
Jestli to chápu správně, pro zaměřovací funkci byly potřeba tři Tamary? Na co tedy bylo Německu jedno vozidlo?
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#454406 Verze : 0
Německo nemělo jedno vozidlo, ale jeden komplet (= 3 anténní T-815 VP13 8x8).
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#454438 Verze : 0
Jo táák...Dík za vysvětlení...
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#454479 Verze : 0
Snad jen dodat, že Československo bylo v podstatě průkopníkem ve vývoji, výrobě a využití těchto radiotechnických průzkumných prostředků. I když řada technických řešení je v této souvislosti patentována, nebo jsou stále tajné, genialita našich konstruktérů spíše spočívala v nápadu, jak v tichosti využít pro tento účel dávno a všem známé teorie hyperboly a algoritmů jejího výpočtu.
Práce na tomto systému započaly v 50.letech a výsledkem byl PRP-1 KOPÁČ (tzv.korelační pátrač), zavadený do pužívání ČSLA již v roce 1963. Ten byl primárně určen ke zjišťování a sledování nepřátelských center velení, důležitých spojovacích a radiotechnických uzlů nepřítele v jeho hlubokém týlu.
Pokračováním pak byly KRTP-81 RAMONA a zde uvedená KRTP-86 TAMARA. Jejich význam byl v tom, že byly již také mimo jiné určeny ke zjišťování a sledování vzdušných cílů. Prostředků RAMONA a TAMARA (zejména však RAMONA) bylo v počtu několika desítek kusů dodáno do zahraničí, zejména do SSSR.
Posledním vývojovým typem tohoto zařízení, vyráběným u nás je PSS (Pasívní sledovací systém)VĚRA. Jedná se o velmi výkonný systém, samozřejmě díky možnosti použití špičkové elektroniky, hlavně výpočetní techniky. Systém byl celkově zjednodušen a odlehčen, zejména jednotlivé stanice příjmu signálu. Ty jsou velmi lehkého typu, jsou umístěny na vlečených přívěsech společně s energetickými zdroji a je možné je dopravit na požadovaná místa pomocí jakéhokoli vozidla ( podle náročnosti terénu).
Pokud se týká USA, tak ty zakoupily od nás jednu kompletní soupravu TAMARA, ale spíš se již jednalo o PSS VĚRA. Zařízení je využíváno zejména pro vývoj a konstrukci technologií "stealth", zejména tomu bylo v případě letounů F-22 Raptor a F-35.
PSS VĚRA existuje i v civilním provedení, jako prostředk ŘLP na velkých mezinárodních letištích, zejména je úspěšně nasazován jako záložní systém při úplných výpadcích elektrického proudu.
Obdobný systém vyrábí pouze Ukrajina a nabízí jej zákazníkům pod názvem KOLČUGA. Ten má údajně větší dosah než PSS VĚRA, ale není tak přesný.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#454516 Verze : 1
No a jak je to třeba se spolehlivostí vyhledání letounů stealth? Co mohla TESLA Pce testovat min. v letech 85-86 v Sýrii?
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRTP-86-Tamara-radiotechnicky-patrac-t3763#454517 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více