Main Menu
User Menu

CZK - JRV-1 (jednotný rádiový vyzváňač)

JRV-1 je celotranzistorové zariadenie umožňujúce prenos induktorového vyzváňania rádiostanicami v simplexnom alebo duplexnom režime. toto uskutočňuje prevedením induktorového napätia na frekvenciu 2100 alebo 2280 Hz a v prijímacom smere tieto frekvencie prevedie na vyzváňacie napätie 20 Hz. Umožňuje aj spoluprácu so zariadením tónovej telegrafie STT 1.


Frekvencia v polohe "O" 2100 Hz, v polohe "S" 2280 Hz
Tolerancia prijímača +- 15 Hz
Tolerancia vysielača +- 3Hz
Rozmery: 324 x 276 x 139 mm
Hmotnosť 6,7 kg
Napájanie: sieť 220 V alebo batéria 26 V


Zdroj: Jednotný rádiový vyzváněč JRV-1, Popis, použitie, návod k obsluze a údržbě. Praha 1972
URL : https://www.valka.cz/CZK-JRV-1-jednotny-radiovy-vyzvanac-t102685#369809Verze : 0
MOD
JRV-1 (položen na K-STT1


Technické muzeum a muzeum letecké archeologie v jízdárně zámku Červený hrádek v Jirkově.
CZK - JRV-1 (jednotný rádiový vyzváňač) - vlastní foto

vlastní foto
CZK - JRV-1 (jednotný rádiový vyzváňač) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-JRV-1-jednotny-radiovy-vyzvanac-t102685#414175Verze : 0
MOD