Main Menu
User Menu

CZK - Improvisovaný pancéřový vlak III. T.G.Masaryk (IPV-III T.G.Masaryk)

Improvizovaný pancierový vlak III. T.G.Masaryk

Improvizovaný pancierový vlak (IPV-III) T.G.Masaryk


Rozkaz na stavbu improvizovaných pancierových vlakov (IPV) bol daný 4.9.1944. Na starosti ju mal Referát ÚV, stavbu riadil dôst.zást.útv. Ladislav Lokša, od 7.9.1944 por.pio. Hugo Weinberger. Samotné práce na vlakoch prebiehali v železničných dielňach vo Zvolene. Improvizované pancierové vlaky tvoriacich samostatné roty boli pridelené k Práporu ÚV "Vojtech". Oficiálne pomenovanie vlakov bolo vlakom udelené rozkazom veliteľstva ČSA č.36 z 10.10.1944.


Pravdepodobné zloženie vozňov IPV-III:
- predný predbehový vozeň (rad "O" alebo "Vd/Vl" ?)
- delový vozeň (rad "U")
- lokomotíva (rad 320.220)
- guľometný vozeň (rad "U")
- 4x tankový vozeň (rad Vl/Vd) (dva operačné + dva rezervné)


Predbehové i tankové vozne boli vyrobené z vagónov rady "Vl/Vd". Delové a guľometné vozne z vagónov radu "U". Lokomotíva bola radu 320.220. Tankové vozne vznikli naložením nepojazdných tankov LT vz.35, okolo ktorých bolo namontované pancierovanie. Tankové veže boli modifikované, boky veží dostali prídavné pancierovanie.


Veliteľ IPV-III: kpt.útv. Ján Kuliš (2.10.1944)
Zástupca veliteľa a veliteľ guľometného vozňa IPV-III: por.útv. Ján A. Belko
Veliteľ tankových vozňov: ppor.útv. Štefan Peciar
Veliteľ delového vozňa: por.del. Eugen Ivanovský


Bojové nasadenie IPV-III v SNP:
20.10.1944 - Pridelený k podpore ústupu II.taktickej skupiny a k obrane priestoru pri Červenej Skale (48°49'14.80"N 20°08'08.43"E).
21.10.1944 - Podpora pri útoku o 11.00 hod. na Červenú Skalu. Súprava sa dotala do delostreleckej paľby a došlo k poškodenie nápravy delového vozňa. IPV musel byť stiahnutý do zvolenských opravovní.
24.10.1944 - Presun do Pohorelskej Maše (48°50'54.91"N 20°01'43.29"E) a útok na Valkovňu. Následne ústup do stanice Nová Maša (48°50'10.66"N 20°03'08.56"E) a protiútok. Následne ústup do Pohorelskej Maši. Podnikal protiútoky až do vyčerpania munície, následne stiahnutú do stanice k doplneniu. Pri údržbe bol napadnutý guľometnou streľbou a vlak sa stiahol do zárezu trate. Pri protiútoku na Pohorelskú Mašu dostal rušeň okolo 15.00 hod. dvojicu zásahov. Posádka zahynula. Zásahy dostal i jeden tankový vozeň. Súpravu zachránila lokomotíva ubytovacej súpravy, ktorá urýchlene prišla z Heľpy. Vlak bol odtiahnutý do Brezna nad Hronom a následne do Banskej Bystrice.
25.10.1944 - Presun na trať Banská Bystrica. Pôvodná lokomotíva sa nedala opraviť a tak súprava používala náhradnú nepancierovanú lokomotívu.
26.10.1944 - Podpora pechoty medzi stanicou Horný Harmanec (dnes železničná stanica Harmanec-Jaskyňa, 48°49'21.71"N 19°02'03.19"E) a Čremošnianskym tunelom (južný portál 48°49'43.06"N 19°01'25.13"E, severný portál 48°49'42.22"N 18°57'22.19"E) pri Čremošnom. Nasledoval ústup do stanice Horný Harmanec, zneschopnenie a opustenie vlakovej súpravy.


Ďalšie osudy:
Po ukoristení IPV-III nemeckými jednotkami bola súprava presunutá v zime 1944/45 do Prahy-Milovice k Náhradnému oddielu obrnených vlakov. IPV-III "T.G.Masaryk" bol premaľovaný novým kamuflážnym náterom, dostali nemecké znaky a vlak bol premenovaný na "Moritz". Súprava dostala novú nemeckú posádku a presunula sa do Nemecka, kde slúžila ako traťový ochranný vlak (Streckenschutzzüge) a zúčastnil sa bojov v okolí Berlína. Vlaková súprava mala predbežný vozeň, obrnenú lokomotívu, delový a guľometný vozeň, dva tankové vozne a doplnené boli dvojicou ex-uhoľných vagónov.
Na konci vojny 8.5.1945 boli zvyšky IPV-III nájdené na Morave v stanici Rožná. V 9/1945 boli vagóny odtiahnuté do Milovic. Išlo o trojicu vozňov, jeden guľometný (U-71822) a dvojica tankových (vozeň Vd 4-7211 s naloženým tankom LT vz. 35 evidenčného čísla 13.826 a vozeň Vl 4-4769 s LT vz. 35 evidenčného čísla 13.901).
Je pravdepodobné, že Nemcami používané vlakové súpravu nemali pôvodné vozne použité v jednotlivých IPV, ale súpravy tvorila kombinácia vozňov vytvorená z trojice povstaleckých obrnených vlakov. O guľometnom vozni pán Uhrin tvrdí, že pravdepodobne patril do súpravy IPV-II. Po nejakom čase sa o vozňoch dozvedeli funkcionári miestneho národného výboru vo Zvolene a 2.1.1947 požiadali MNO o ich prenechanie s tým, že plánujú vytvoriť v meste pomník Slovenského národného povstania. Pravdepodobne i vzhľadom na nevyužiteľnosť týchto vozňov MNO žiadosti vyhovelo a po oficiálnom predaní vozňov mestu 12.12.1947 boli vozne presunuté do parku pod zvolenským hradom. V 70. rokoch 20. storočia však nejakým nešťastným funcionárskym rozhodnutím boli tieto vozne nahradené maketou obrneného vlaku. Tankový vozeň Vd 4-7211 s naloženým tankom LT vz. 35 evidenčného čísla 13.826 bol presunutý na dvor zvolenských železnicných opravovní, druhý tankový vozeň bol zošrotovaný. Guľometný vozeň prešiel v roku 1959 rekonštrukciou v zvolenských opravovniach a zakotvil v Skanzene ťažkej bojovej techniky v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystric. Zachovaný tankový vozeň a guľometný vagón, ktoré prešli rekonštrukciou do pojazdovej podoby a sú vystavené v Skanzene ťažkej bojovej techniky v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že kanón vo veži zachovaného tankového vozňa nie je pôvodný z LT vz. 35, ale z LT vz.38/LT-40 (Škoda A7 výrobného čísla R 1396 vyrobený v roku 1942)3).
Lokomotíva 320.220 bola po vojne nájdená v rakúskom Guntramsdorfe.


1)Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
https://www.valka.cz/topic/view/92218#344959
2)Vladimír Francev - armada.vojenstvi.cz
https://rotanazdar.cz/?p=1754&lang=cs
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-pancerovy-vlak-III-T-G-Masaryk-IPV-III-T-G-Masaryk-t194191#559111Verze : 36
MOD