Main Menu
User Menu

CZK - Improvisovaný obrněný vlak Žižka

IOV Žižka

Už od prvých hodín vypuknutia pražského povstania 5.5.1945 boli odbojovými skupinami vytvárané improvizované obrnené vlaky (IOV). Dostatok ukoristeného nemeckého materiálu umožňoval rýchlu výstavbu týchto vlakov a ich skoré zapojenie do bojových operácií v Prahe a jej okolí. Spravidla išlo o zostavy neobrnených lokomotív a pomocných vozov. Ich bojové vozy mali štandardizovaný vzhľad a výzbroj nemeckých vozňov Gestchützwagen I alebo Geschützwagen II (E). Vagóny boli spravidla nákladné dvojnápravové otvorenej i uzavretej konštrukcie a ich výzbroj tvorili protilietadlové automatické kanóny kalibru 2 cm v jednohľavňovej až štvorhlavňovej kombinácii. Pancierovanie tvorili železobetónové skruže uložené na plošine vagónov.
Najviac IOV postavila odbojová skupina Trávnice na železničnej stanici Praha-Vršovice. Išlo o celkovo deväť IOV: Praha, Vršovice, Orlík II, Moskva, Libuše, Žižka, Uhříněves, Říčany a Smíchov. Na železničnej stanici v Kralupech boli zostavené IOV Stalin, IOV Orlík I a IOV Sokol. Na kladenskej železničnej stanici IOV Kladno a ďalšie IOV Vladimír a IOV Blaník vznikli v Prahe a okolí. Mimo Prahu a okolie postavili povstalci ďalšie tri IOV.
Zostavy a výzbroj jednotlivých IOV sa každú chvíľu menili. V tabuľke je preto uvedený reálny stav v čase rušenia týchto improvizovaných obrnených vlakov v Nymburku.


IOV Žižka
Bojové vozy
Ubytovacie vozy
Guľomety
Kanón 1x 2 cm
Kanón 2x 2 cm
Kanón 3x 2 cm
Kanón 4x 2 cm
Iná výzbroj
Dátum vyradenia
6
5
4
3

4
1

15.6.1945 - 16.6.1945


armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-obrneny-vlak-Zizka-t244116#674800Verze : 3
MOD
7.5.1945 operoval IOV Žižka v oblasti Kačerova, ktorému sa ostreľovaním svahu z Krče na Kačerov podarilo prerušiť hlavný smer nemeckého útoku z benešovskej oblasti. Podarilo sa rozstrieľť okolo 40 nemeckých vozidiel, zabiť cca 50 nemeckých vojakov a ďalších cca 200 zraniť a zajať. Po poškodení kanónov sa vlak musel z bojiska stiahnuť. Nahradil ho IOV Praha, ktorá sa ale dostala priamo do oblasti obsadenej nemeckými jednotkami. Následne bol IOV Praha poškodený, no podarilo sa mu z bojiska stiahnuť. Následne ho vystriedal opravený IOV Žižka. 8.5.1945 však bola vlaku na moste Botič zničená lokomotíva. Vlak samotný však zničený nebol.

zpravy.aktualne.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-obrneny-vlak-Zizka-t244116#674832Verze : 1
MOD