Main Menu
User Menu

CZK - Improvisovaný obrněný vlak Praha / Praha I / Moskva

IOV Moskva

Už od prvých hodín vypuknutia pražského povstania 5.5.1945 boli odbojovými skupinami vytvárané improvizované obrnené vlaky (IOV). Dostatok ukoristeného nemeckého materiálu umožňoval rýchlu výstavbu týchto vlakov a ich skoré zapojenie do bojových operácií v Prahe a jej okolí. Spravidla išlo o zostavy neobrnených lokomotív a pomocných vozov. Ich bojové vozy mali štandardizovaný vzhľad a výzbroj nemeckých vozňov Gestchützwagen I alebo Geschützwagen II (E). Vagóny boli spravidla nákladné dvojnápravové otvorenej i uzavretej konštrukcie a ich výzbroj tvorili protilietadlové automatické kanóny kalibru 2 cm v jednohľavňovej až štvorhlavňovej kombinácii. Pancierovanie tvorili železobetónové skruže uložené na plošine vagónov.
Najviac IOV postavila odbojová skupina Trávnice na železničnej stanici Praha-Vršovice. Išlo o celkovo deväť IOV: Praha, Vršovice, Orlík II, Moskva, Libuše, Žižka, Uhříněves, Říčany a Smíchov. Na železničnej stanici v Kralupech boli zostavené IOV Stalin, IOV Orlík I a IOV Sokol. Na kladenskej železničnej stanici IOV Kladno a ďalšie IOV Vladimír a IOV Blaník vznikli v Prahe a okolí. Mimo Prahu a okolie postavili povstalci ďalšie tri IOV.
Zostavy a výzbroj jednotlivých IOV sa každú chvíľu menili. V tabuľke je preto uvedený reálny stav v čase rušenia týchto improvizovaných obrnených vlakov v Nymburku.


IOV Moskva
Bojové vozy
Ubytovacie vozy
Guľomety
Kanón 1x 2 cm
Kanón 2x 2 cm
Kanón 3x 2 cm
Kanón 4x 2 cm
Iná výzbroj
Dátum vyradenia
4
5
9
2
0
2
1

13.7.1945 - 14.7.1945


armada.vojenstvi.cz
Historie a vojenství č. 3/2013
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-obrneny-vlak-Praha-Praha-I-Moskva-t244124#674808Verze : 3
MOD
Najzaujímavejšou súčasťou tohoto IOV bola dvojica nadstavieb stíhača tankov Panzer IV/70 (V), ktoré vytvorili silne opancierovaný strelecký post.

www.aukro.cz
www.modelforum.cz
www.vhu.cz

CZK - Improvisovaný obrněný vlak Praha / Praha I / Moskva -


CZK - Improvisovaný obrněný vlak Praha / Praha I / Moskva -


CZK - Improvisovaný obrněný vlak Praha / Praha I / Moskva -


CZK - Improvisovaný obrněný vlak Praha / Praha I / Moskva -


CZK - Improvisovaný obrněný vlak Praha / Praha I / Moskva -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-obrneny-vlak-Praha-Praha-I-Moskva-t244124#674815Verze : 3
MOD