Main Menu
User Menu

CZK - Imitačné prostriedky zvukovo – zábleskové

Výbušky V 5, V 30, V 100, V 5-b-čršD

Výbušky V 5, V 30, V 100, V 5-b-čršD:
Účelom výbušiek je docieliť rýchlym zhorením pyrotechnickej náplne vývinu intenzívneho záblesku svetla v požadovanom zafarbení, vzniku akustického efektu – rany a vzniku dymu požadovaného sfarbenia. Pri funkcii výbušiek V 5, V 30, V 100 s bielym i červeným zábleskom vzniká oblak dymu svetlej farby, pri funkcii výbušky V 5-b-čršD vzniká dym čiernošedej farby. V priebehu cvičenia sa uvedené vlastnosti využívajú:
a) k imitácii dopadu striel (delostreleckých, raketových) a leteckých bômb,
b) k imitácii výstrelu delostreleckých zbraní,
c) k imitácii výbuchu tiahlych náloží pri vytváraní priechodov v teréne,
d) k imitácii výbuchu ženijných mín.


1) Uvedené hodnoty intenzity hluku sú informatívne, záleží predovšetkým na vzdialenosti pozorovateľa, druhu terénu, umiestnení výbušky a atmosferických podmienkach – rýchlosti a smere vetru, oblačnosti, relatívnej vlhkosti atď. Hodnota intenzity hluku je uvedená v decibeloch priemerného špičkového akustického tlaku – približne platí, že na každé 3 dB sa akustický tlak zvyšuje na dvojnásobok.
2) Farba púzdra a dna výbušky odpovedá vždy farbe záblesku, výbuška s čiernošedým dymom je tvarovo zhodná s veľkou výbuškou, má však čiernošedú farbu púzdra i dna.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-zvukovo-zableskove-t40314#154420Verze : 0
MOD
Výbušky typu V 10
Výbušky sú výcvikové pomôcky určené k optickému i akustickému znázorneniu výbuchov ručných granátov a delostreleckých striel, mín a ženijných náložiek.
Výbušky sa privádzajú k výbuchu buď trecím zapaľovačom TZ-2 alebo elektrickým palníkom EPV. Pri použití výbušiek s elektrickým palníkom je možné znázorniť i zložitú taktickú situáciu.


Výbuška 10-b s elektrickým palníkom – V 10-b-el a Výbuška 10-b s čiernošedým dymom a elektrickým palníkom – V 10-čršD-b-el:
Výbuška V 10-b-el je zhodná s výbuškou V 10-b, ako aj V 10-čršD-b-el s V 10-čršD, majú však v jednom čele piest hrdla pre trecí zapaľovač zakliesnený bakelitový zažihovač s elektrickým palníkom. Elektrický palník EPV má odpor 1 – 4,5 ohmov (aj s vodičmi). Jeho prívodné vodiče majú dĺžku 1,5 m. Elektrický palník potrebuje k zážihu prúd najmenej 0,8 A.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-zvukovo-zableskove-t40314#154423Verze : 0
MOD
Prostriedok k imitácii paľby z ručných zbraní – IRZ 10


Imitácia paľby ručných zbraní znázorňuje sériu desiatich po sebe idúcich výstrelov z ručnej automatickej zbrane (samopal, guľomet) zvukom, plameňom a dymom. IRZ-10 sa používa tam, kde pre priame ohrozenie streľbou, výbuchmi, prejazdom tankov atď. nieje možné umiestniť obsluhu. Pri použití je nutné si uvedomiť, že jedna rana IRZ-10 je približné 10 krát nákladnejšia než výstrel cvičným nábojom.
Časové intervaly medzi jednotlivými po sebe idúcimi výstrelmi sú približne 0,08 s, celá séria je odpálená za 0,8 s, čo odpovedá kadencii 750 rán/min.
Prostriedok IRZ-10 nepotrebuje k odpáleniu zbraň, je ľahký a ľahko prenosný, takže jednotlivec môže prenášať a inštalovať radu sérií rán. IRZ-10 tvorí prechod medzi prostriedkami a iniciátormi – k imitačným prostriedkom ho radí samostatné použitie s cieľom získať výsledný efekt, k iniciátorom ho radí konštrukčné usporiadanie. IRZ-10 nieje preto pre použitie kompletovaný s ďalším iniciátorom. IRZ-10 je možné používať pri dennom i nočnom výcviku.
Pre inštaláciu a iniciáciu IRZ-10 platia rovnaké princípy, ako pre elektrické iniciátory. Tieto princípy sú popísané v stati 1.4. Od elektrických iniciátorov sa prostriedok IRZ-10 vzhľadovo líši predovšetkým tým, že nemá prevlečné skrutky.


Hlavné takticko-technické údaje:
Prostriedok IRZ-10 tvorí desať rôzne dlhých miniatúrnych hliníkových výbušiek s prívodnými elektrickými vodičmi. Priamo vo výbuškách je umiestnený oneskorovač, obdobný elektrickým časovaným iniciátorom.
- priemer výbušky .................................................... 7,0 mm
- dĺžka prívodných vodičov ...................................... 1,5 m
- materiál prívodných vodičov .................................. oceľ o/ 1,0 mm
- farba prívodných vodičov ....................................... biela a hnedá
- el. odpor jednej rany ............................................... 2,2 
- bezpečnostný prúd .................................................. 0,45 A
- aktivačný prúd jednej rany ..................................... min. 1,3 A
- aktivačný prúd pre súčasnosť ................................. 2,0 A
- bezpečnostný impulz .............................................. 8 mJ/
- aktivačný impulz .................................................... min. 18 mJ/
- povolený merací prúd ............................................. max. 0,05 A
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-zvukovo-zableskove-t40314#154424Verze : 0
MOD
Prostriedok imitujúci štart PTRS – SRS 40


Imitácia štartu PTRS, skrátené označenie SRS-40, znázorňuje štart protitankovej riadenej strely zvukom, plameňom a dymom pri vlastnom štarte a svetlom stopovky na prvých približne 400 m dráhy letu. Prostriedok SRS – 40 sa používa pri výcviku prieskumných jednotiek a pozorovateľov a na výcvik reakcie na ohrozenie riadenými raketami.
Prostriedok SRS-40 je konštrukčne odvodený z osvetľovacej rakety 40-R-Os.


- priemer ............................................................. 40 mm
- dĺžka ................................................................. 220 mm
- hmotnosť .......................................................... cca 330 g
- hmotnosť zábleskovej zlože ............................ 35 g
- hmotnosť stopovkovej zlože ............................ 70 g
- doba horenia stopovky počas letu .................... 6 s


Prostriedok SRS-40 sa odpaľuje z jednoduchého podstavca, ktorý sa skladá z kolíku a nasaditeľnej objímky.
- hmotnosť podstavca ......................................... cca 3000 g
- dĺžka kolíku ...................................................... cca 600 mm
- dĺžka objímky .................................................. cca 110 mm
- uhol zvieraný objímkou a podstavcom ............ 30o
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-zvukovo-zableskove-t40314#154426Verze : 0
MOD
Foto: vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-zvukovo-zableskove-t40314#303866Verze : 0
MOD