Main Menu
User Menu

CZK - Imitačné prostriedky svetelné

PS 25 , VS 4

Pozemné svetelné zdroje PS 25:
Účelom pozemných svetelných zdrojov PS 25 je horieť farebným plameňom. V priebehu cvičenia sa tieto vlastnosti využívajú najmä pri zníženej viditeľnosti (tma, hmla, dážď apod.).
a) k taktickej orientácii na cvičisku, tj. k vytyčovaniu predného okraja postavení vlastných a nepriateľských jednotiek, rozhraní medzi jednotkami a vytyčovanie zaujatých priestorov, k identifikácii jednotiek, vytyčovaniu smeru útoku apod.,
b) k topografickej orientácii, tj. k vytyčovaniu dôležitých orientačných bodov, k určovaniu svetových strán, hniezd odporu apod.,
c) k nočnej signalizácii medzi menšími jednotkami, popr. k signalizácii medzi pozemnými jednotkami a letectvom,
d) k imitovaniu požiarov techniky alebo objektov,
e) k núdzovému vytyčovaniu pristávacích dráh letectva, označenie priechodov, brodov apod.,
f) v bojovom použití je možné PS 25 použiť ako zápalný prostriedok, ručný zápalný granát a pod., v kombinácii s úderníkovými zapaľovačmi môžu slúžiť ako nočná signalizácia priechodu stráženými úsekmi.
Pozemné svetelné zdroje môžu slúžiť i ako výzbroj jednotlivca, ich malé rozmery a hmotnosť ich umožňuje prepravovať vo vrecku apod.


Pozemný svetelný zdroj PS 25 s červeným plameňom PS 25-čv
Pozemný svetelný zdroj PS 25 so zeleným plameňom PS 25-zl
Pozemný svetelný zdroj PS 25 so žltým plameňom PS 25-ž


Pozemný sveteľný zdroj PS 25 je valcovitého tvaru zhodný s DA 25, líši sa tým že má modrú krytku.


Takticko-technické údaje pozemných svetelných zdrojov PS 25:
- priemer ..................................................... 51 mm
- výška ......................................................... 60 mm
- hmotnosť ................................................... 150 až 190 g
- doba trvania signálu .................................. 20 až 30 s
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-svetelne-t40310#154415Verze : 0
MOD
Vystreľované sveteľné zdroje VS 4:
Účelom vystreľovacích sveteľných zdrojov VS 4 je vystreliť so výšky 40 – 50 m dvanásť svetličiek s rôznou farbou svetla. V priebehu cvičenia sa tieto vlastnosti využívajú najmä pri zníženej viditeľnosti (tma, hmla, dážď, silný vietor) a tam, kde je pohybom svetlíc nutné na krátku dobu upútať pozornosť. V priebehu cvičenia sa vlastnosti zdrojov VS 4 využívajú:
a) pri pozorovaní signálu z väčších vzdialeností,
b) pri taktickej orientácii pre vytyčovanie jednotlivých bodov, ako sú hniezda odporu, vytýčenie smeru útoku,
c) pri topografickej orientácii k vytyčovaniu jednotlivých kót a bodov v teréne, k vyznačeniu svetových strán,
d) k dennej i nočnej signalizácii medzi menšími jednotkami,
e) v kombinácii s úderníkovými zapaľovačmi môžu slúžiť ako indikácia priechodu medzi stráženými úsekmi.


Vystreľovaný svetelný zdroj 4 s červeným svetlom VS 4-čv
Vystreľovaný svetelný zdroj 4 so zeleným svetlom VS 4-zl
Vystreľovaný svetelný zdroj 4 so žltým svetlom VVS 4-ž


Pozemný sveteľný zdroj VS 4 je valcovitého tvaru zhodný s DA 25, líši sa tým že má červenú krytku.


Takticko-technické údaje:
- priemer ................................................................ 51 mm
- výška ................................................................... 60 mm
- hmotnosť ............................................................. 135 – 140 g
- počet svetličiek ................................................... 12
- hmotnosť jednej svetličky .................................. 7 – 7,5 g
- výška dostrelu ...................................................... 35 – 45 m
- doba trvania signálu ............................................. 3 – 5 s
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-svetelne-t40310#154416Verze : 0
MOD
Foto: vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-svetelne-t40310#303868Verze : 0
MOD