Main Menu
User Menu

CZK - Hodnosti - Vnútorná stráž [1952- ]

Vnútorná stráž, ako samostatná zložka ZNB vznikla v roku 1952. Až do októbra 1952 sa hodnostné označenia a označenia druhu vojska nelíšili Pohraniční stráže, v októbri 1952 bolo zavedené nové označenie v tvare ozubeného kolesa s mečom a päťcípou hviezdou, ktorý mal symbolizovať bdelé zabezpečenie výsledkov práce a budovateľského úsilia ľudu Československa pri výstavbe socializmu a tiež aj pevného zväku s robotníckou triedou.


V októbri 1952 sa zmenilo aj názvy hodností:
Mužstvo základnej služby:
úderník


Podôstojníci základnej služby:
slobodník
desiatnik
čatár


Poddôstojníci z povolania:
mladší seržant
seržant
starší seržant
staršina


Dôstojníci:
zhodné s Pohraničnou strážou a armádouZdroj: Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
URL : https://www.valka.cz/CZK-Hodnosti-Vnutorna-straz-1952-t105262#376724Verze : 0
MOD