Main Menu
User Menu

CZK - DTP-64/M2 (dílna technické pomoci - modernizovaná )

Dielňa technickej pomoci-64/M2 DTP-64/M2 je modernizovaná dielňa DTP-64/M. Je určená k vykonávaniu bežných opráv (BO) a technického ošetrovania (TO) vozidiel OT-64 a BVP v poľných podmienkach, k vyslobodzovaniu a vlečeniu vozidiel.


Pomocou DTP-64/M2 je možné vykonávať rovnaké druhy prác ako s DTP-64 a naviac vyslobodzovanie vozidiel, klampiarske práce s použitím elektrického náradia, vlečenie OT-64 a BVP na tyči, vonkajšie spúšťanie motorov a strojné mazanie skupín a podskupín bojových vozidiel.


Základné vybavenie


Dielenské zariadenie :


- žeriav o nosnosti 1500 kg + závesné viazacie prípravky,
- ručné elektrické náradie ( el. vŕtačka, ručná brúska, ručný uťahovák ) ,
- zariadenie pre ručné a strojné premazávanie a plnenie olejov,
- súprava prípravkov pre TO a BO BVP,
- súprava prípravkov pre TO a BO OT-64,
- zariadenie pre ošetrovanie chladiacej sústavy BVP,
- zariadenie pre kontrolu vstrekovačov,
- všeobecné náradie a vybavenie.


Náhradné diely a prevádzkový materiál


K zabezpečeniu BO OT-64 a BVP je doplnená náhradnými dielmi, spotrebným a prevádzkovým materiálom pre BVP, náhradnými dielmi pre opravy spojovacích prostriedkov.


Ostatné doplnenie dielne ( oproti DTP-64) :


- prípravky pre vyvesovanie kolies OT-64,
- prípravok pre vlečenie OT-64 a BVP,
- prípravok pre vlečenie BVP na vode,
- prípravky pre výzbroj,
- zariadenie pre spúšťanie motorov iných vozidiel,
- zariadenie pre vyslobodzovanie vozidiel,
- zdroj elektrickej energie pre pohon ručného náradia + prídavný zdroj el. energie.
Zdroj : Tank-27-9 Dielňa technickej pomoci -64/M2 (DTP-64/M2) – predpis ČSĽA, Praha, 1976
URL : https://www.valka.cz/CZK-DTP-64-M2-dilna-technicke-pomoci-modernizovana-t105600#377447Verze : 0