Main Menu
User Menu

CZK - DTP-62/72 (dielňa technickej pomoci)

Pojazdná dielňa DTP-62/72 je určená k bežným opravám a technickému ošetrovaniu tankov rady T-72.


DTP-62/72 je obrnený transportér prispôsobený pre opravárenské úlohy.

Subverzia DTP-62 umožňuje :


- bežné opravy alebo výmeny skupín a podskupín, ošetrovanie tankov T-72,
- kontrolné práce pri ošetrovaní,
- rektifikáciu zbraní a optiky,
- letovanie tvrdou alebo mäkkou pájkou,
- premazávanie súčiastok, vrátane plnenia a prečerpávania paliva a oleja,
- dobíjať akumulátory,
- spúšťať tankové motory dynamospúšťačom,
- vykonávať zámočnícke práce s ručným elektrickým náradím.Odlišnosti od verzie DTP-62 a DTP-62M :


- 1,3 t žeriav s max. výškou háku 3,9 m a s vyložením 1,45 – 2,2 m,
- vysávač nečistôt z vnútorných priestorov bojových vozidiel,
- univerzálne tlakové zariadenie na meranie pretlaku a podtlaku vzduchu pri kontrole sústav tanku a tesnosti tanku pred jazdou pod vodou,
- práčka vložek čističov oleja a vzduchu,
- polovodičový zdroj elektrického prúdu pre ručné elektrické náradie, napájaný z dobíjacieho agregátu NS-1250 A ,
- súprava prípravkov na ošetrenie a opravu tankov,
- potrebné náradie na opravy,
- náhradné diely a spotrebný materiál na opravu tankovej techniky radu T-72.
- zdroj na spúšťanie motorov iných vozidiel,


T T D vozidla zodpovedajú OT-62.
Zdroj : ZUPKO Štefan, ZUPKO Juraj OBRNENÁ TECHNIKA -, Magnet Press Slovakia 2002 ISBN 80-968073-8-2
URL : https://www.valka.cz/CZK-DTP-62-72-dielna-technickej-pomoci-t84615#311314Verze : 0
Zdroj : Tank-27-8 Dielňa technickej pomoci - 62/72 (DTP-62/72) - predpis ČSĽA, Praha 1987
CZK - DTP-62/72 (dielňa  technickej pomoci) - Rozloženie zariadenia - pôdorys.

Rozloženie zariadenia - pôdorys.
CZK - DTP-62/72 (dielňa  technickej pomoci) - Rozloženie zariadenia - bokorysy.

Rozloženie zariadenia - bokorysy.
URL : https://www.valka.cz/CZK-DTP-62-72-dielna-technickej-pomoci-t84615#377457Verze : 0