Main Menu
User Menu

CZK - Cv PP Mi-Ba (cvičná mína)

Cvičná protipechotná bakelitová mína Cv PP Mi-Ba sa zostavuje z roznetky Ro-7 II, cvičnej kombinovanej rozbušky Cv Žk a cvičnej 75 g náložky.Adjustácia, kladenie, odstraňovanie a deadjustácii Cv PP Mi-Ba sa vykonáva rovnako ako u ostrých protipechotných bakelitových mín.
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznetky – predpis ČSĽA, Praha, 1987
URL : https://www.valka.cz/CZK-Cv-PP-Mi-Ba-cvicna-mina-t102158#368598Verze : 0