Main Menu
User Menu

CZK - Bleskovicová náložka (počinka) BP-1

Detonating cord BP-1

Úvod


Bleskovicová náložka (počinka) BP-1 (dále jen BP-1) je určena k roznětu náloží přiváděných k výbuchu bleskovicovou roznětovou sítí.


Přivádí se k roznětu pouze za pomocí bleskovice. Patří do kategorie rozněcovadel.


Hlavní části


Hliníková dutinka o průměru 6,95 mm a délce 44 mm, je na jedné straně uzavřená pevným dnem a na straně druhé s otvorem pro zasunutí bleskovice. Je na první pohled totožná s rozbuškou Ž, aby nedocházelo k záměně, je dno BP- 1 opatřeno průlisem (zářezem).


Trhavinová náplň vyplňuje asi 2/3 hliníkové dutinky a je plněna trhavinou Np 10T o hmotnosti 1,25 g. Trhavina Np 10T je směsí 90 % pentritu a 10 % TNT.Popis činnosti


BP-1 (v praxi se používá spíš označení počinka) se využívá k roznětu bleskovicových roznětových sítí. K výbuchu je přiváděna pouze bleskovice, ve spojení se zápalnicí je nefunkční. S bleskovicí se spojuje pomocí rozbuškových kleští. V rámci bleskovicové roznětové sítě BP-1 přenáší detonaci mezi bleskovicí a náloží. K náloži je BP-1 připevněna zasunutím do rozbuškové jímky a upevněním pomocí rozbuškového šroubu. V případě, že je nálož z plastické trhaviny Pl Np 10 nebo Pl Hx 30, je nutné si rozbuškovou jímku zhotovit pomocí trnu (je součástí přepravního truhlíku na plastické trhaviny), případně využít jiných dostupných prostředků (klacík, drát, tužka apod.). Nikdy však nehloubit jímku do plastické trhaviny samotnou BP-1 spojenou s bleskovicí!Způsoby balení a doprava


BP-1 jsou baleny v papírových krabičkách. Krabičky jsou uvnitř rozděleny mřížkou z tvrdého papíru a vytváří tak lůžka pro každou BP-1 zvlášť. Každá krabička je mřížkou rozdělena na dvacet lůžek, tj. krabička pojme 20 kusů BP-1.


Krabičky jsou dále baleny vždy po dvou do parafínového papíru a zalévají se vrstvou vosku. Tím je zabezpečena ochrana BP-1 před zvlhnutím. V případě dopravy na větší vzdálenosti a nebo skladování ve skladech se dvojité krabičky zalité voskem ukládají do přepravních truhlíků vždy po 50 kusech, tj. 2000 kusů BP-1 v každém truhlíku.Bezpečnost při práci s BP-1


BP-1 není tak citlivá na náraz, úder či teplotu jako rozbuška Ž. Přesto je ale nutné při práci s BP-1 dodržovat určité pravidla a zásady bezpečnosti.


BP- 1 se musí vždy přechovávat a přemísťovat v originálních krabičkách.


Při použití se vždy pracuje jen s jedním kusem BP-1, tj. z originální krabičky vyjmeme vždy jeden kus a nikdy nepracujeme s více kusy najednou.


Spoje s bleskovicí se provádí zásadně rozbuškovými kleštěmi. Ke spojení nikdy nepoužívat kleště kombinované, různé svěráky, stisk zubů apod.


Nepoužívat BP-1 zjevně mechanicky poškozené, zdeformované, nesoucí stopy po okysličení apod.


Nečistoty v prostoru pro zasunutí bleskovice nikdy nevyfoukávat, nevyškrabávat různými předměty a jinak násilně odstraňovat. V případě zjištění nečistoty v dutince, lehce s ní poklepat o nehet prstu a snažit se poklepem nečistotu odstranit. V případě že se to nepodaří, vyřadit danou BP-1 z užívání a zničit ji na závěr plnění úkolu spolu se zbytkovou municí.


V případě zasouvání BP-1 do náloží z plastických trhaviny používat k zhotovení jímky trny, případně další alternativní materiál. Nikdy nehloubit jímku samotnou BP-1 spojenou z bleskovicí!


Závěrem


BP-1 a rozbuška Ž jsou si na první pohled velmi podobné. Rozlišují se jednak způsobem balení a hlavně označením na dně dutinky. Rozbuška Ž má dno hladké a BP- 1 má ve dně vytvořen průlis (zářez). Rozbuška Ž může být iniciována jak zápalnicí, tak i bleskovicí. BP-1 může být iniciována pouze bleskovicí, ve spojení se zápalnicí nefunguje.


Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
Foto archiv autora

CZK - Bleskovicová náložka (počinka) BP-1 - Bleskovicová počinka BP- 1 průřez

Bleskovicová počinka BP- 1 průřez
CZK - Bleskovicová náložka (počinka) BP-1 - Bleskovicová počinka BP- 1 krabička

Bleskovicová počinka BP- 1 krabička
URL : https://www.valka.cz/CZK-Bleskovicova-nalozka-pocinka-BP-1-t114597#398904Verze : 1
Prikladám reálne fotky.
Zdroj: vlastné foto z kurzu
URL : https://www.valka.cz/CZK-Bleskovicova-nalozka-pocinka-BP-1-t114597#710766Verze : 0