Main Menu
User Menu
Rozkaz v obore hospodárskom 205. PT del. pluku


Ročník : 1953 / Vydaný dňa : 3. 11. / Číslo :96


Mot. vozidlá - pridelenie na ošetrovanie


Dňom 3.11.1953 pridelujem motorové vozidlá do ošetrovania vodičom takto :


voj. Adamčík Karol - Aero 15 - ev.č. 407305


voj. Kožany Jiří - Aero 15 - ev.č. 407306


voj. Němec Jozef - Aero 15 - ev.č. 407308


Menovaní sú príslušníci 1.oddielu.


Veliteľ 205.PT del. pluku / pplk. Urbanec MiroslavZdroj : Archív VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-Aero-15-t222680#620565Verze : 0