Main Menu
User Menu

CZK - A 19 (76 mm protitankový kanón)

     
Název:
Name:
A 19
Originální název:
Original Name:
A 19
Kategorie:
Category:
protitankový kanón
Výrobce:
Producer:
Československé závody těžkého strojírenství n.p., Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (sériová výroba nezahájena / serial production not started)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy / 2 prototypes
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1949
Obsluha:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
1700 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
1700 kg
Ráže:
Calibre:
76,2 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
5300 mm
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Náměr:
Elevation:
-12 ° - +20 °
Odměr:
Traverse:
65 ° °
Přepravní rychlost :
Manoeuvre Speed:
? km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
pancierový granát
nárazový granát
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
13800 m / 10000 m
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
? ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
pancierový granát - 915 m/s
nárazový granát - 525 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
URL : https://www.valka.cz/CZK-A-19-76-mm-protitankovy-kanon-t174598#517065Verze : 2
MOD
V roku 1948 bol zahájený vývoj nového proitankového kanóna A 19 ráže 76,2mm. Vo vývzbroji mal nahradiť ukoristené nemecké 7,5cm PaK 40 a sovietské 76,2mm vz.42 S.
Požadovaná bola maximálna hmotnosť 1675 kg, použiť sa mala klinový záver v horizontálnom prevedení, použiť sa mala unifikovaná sovietská munícia z kanóna vz.42 S. Zbraň mala na 1000 metrov preraziť 100mm pancier sklonený pod uhlom 30 stupňov.
Vyrobená bola dvojica prototypov. Jeden s mechanickým odpaľovaním (Typ I), druhý s elektrickým odpaľovaním (Typ II). Po otestovaní prototypov bolo zistené, že zbraň nemá dostatočný výkon a pre dosiahnutie požiadaviek sa musí zväčšiť nábojnica. To by však viedlo k porušeniu unifikácie. Nábojnica bola predĺžená o 151mm, granát zostal zachovaný pôvodný sovietský typ. I tak však neboli výkony dostatočné. Nádej na dosiahnutie požadovaných výkonov sa sústredil na vývoj podkalibernej munície.
Zbrane prechádzali od polovice roka 1955 dôkladnými streleckými testami. Došlo k niektorým úpravám konštrukcie. V rámci plánovanej lafetácie kanóna A 19 do stíhačov tankov ST-I (Jagdpanzer 38(t)) a samohybných diel SD 75/44N (StuG III) sa rátalo, že v prípade sériovej výroby bude použitý záver z 85mm tankového kanóna vz.44 S (T-34/85).
Skúšky kanónov dopadly úspešne, neprejavila sa žiadna vážnejšia porucha. Bolo požadované zvýšiť úsťovú rýchlosť protitankového granátu. DO 1/1951 sa mali ukončiť jazdné testy, do 5/1951 sa mala preveriť a vyskúšať vertikálny záver a poloautomatika, resp. použitie celej zadnej časti tankového kanóna vz.44 S. Upraviť sa mala duša dela a zväčšiť sa mal nábojový priestor. Keďže to vyžadovalo výrobu novej hlavne provizórne sa mal upraviť druhý prototyp (Typ II).
V roku 1951 však zástupcovia VTÚ (Vojenský technický ústav) navrhli prejsť na perspektívnejší kaliber 85mm. To viedlo k zastaveniu prác na tomto projekte.
Prototyp A 19 Typ I sa nachádza v depozitári Vojenského technického múzea v Lešanoch v Českej republike.
*zdroj:


Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
URL : https://www.valka.cz/CZK-A-19-76-mm-protitankovy-kanon-t174598#517104Verze : 0
MOD