Main Menu
User Menu

CZK - 9 mm samopal na beznábojnicové střelivo

     
Název:
Name:
9 mm samopal na beznábojnicové střelivo
Originální název:
Original Name:
9 mm samopal na beznábojnicové střelivo
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
ČZ Strakonice, Československo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,205 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9x30 mm beznábojnicový
Délka:
Length:
730 / 472 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
365 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
32
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
400-1000 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZK-9-mm-samopal-na-beznabojnicove-strelivo-t25835#414968Verze : 0
MOD
Téměř neznámá zbraň poválečné konstrukce Ing. Jaroslava Holečka z ČZ Strakonice.
Prototyp postaven úpravou samopalu vz. 247 na beznábojnicové střelivo vlastní konstrukce 9x30 mm.


Celková hmotnost zbraně 2400 g
Hmotnost bez zásobníku (32 nábojů) 2205 g
Hmotnost prázdného /plného zásobníku: 195/454 g
Délka s odklopenou ramení opěrkou: 730 mm
Délka se sklopenou opěrkou 472 g
Délka hlavně: 365 mm
Délka záměrné: 418 mm
Teoretická kadence: 400 - 1000 r/min.
Hledí stavitelné od 100-400 m po 100 m
Celkový počet dílů zbraně: 39


Ve světě byl dopředný pohyb hlavně použit jen u čtyř pistolí (Mannlicher 1894, Schwarzlose 1910, Wesson a Winklar), ovšem šlo o využití odporu, kladenému střele při pohybu hlavní (střela při průletu hlavní ji táhla sebou). Tento nestabilní prvek (velikost tření) však nezajišťoval bezchybné a vždy stejné fungování zbraně, proto byl opuštěn.


Samopal fungoval na principu dlouhého pohybu hlavně vpřed - jediná konstrukce na světě.
Kromě tohoto samopalu Ing. Holeček navrhl na stejném principu automatický desetiranný minomet r.50 mm a automatickou pistoli.
Holečkovy zbraně fungovaly na principu dlouhého pohybu hlavně vpřed vlivem tlaku plynů na mezikruží vývrtu hlavně za nábojovou komorou.


Před výstřelem se povytažením odjistila automatická pojistka napínací páky a hlaveň se posunula vpřed, kde zůstala zachycena spoušťovým ozubem. Po stisku spouště vratná pružina hlaveň nasunula na náboj, podaný do její dráhy ze zásobníku a na konci své dráhy jeho zápalku narazila na úderník, umístěný na pevné závěrové desce. Tlak výstřelových plynů na mezikruží vrhl hlaveň kupředu, kde buď byla zachycena spoušťovým ozubem, nebo se děj opakoval.
Použitý princip umožnil použít daleko delší hlaveň, než u jiných zbraní s dynamickým závěrem, podstatně tudíž vzrostl výkon i přesnost. Zbraň byla kratší, jednodušší a lehčí.
Bezchybná funkce zbraně byla ověřena při zkouškách, během nichž bylo vystřeleno asi 2000 ran.


Ani jedna z uvedených zbraní nebyla zavedena do výroby - byť nepochybně značně předběhly svou dobu - nebo snad právě proto.


Pramen: rozhovor Ing. J.Fencla s Ing. J. Holečkem, publikováno ve Střelecké revui č.7/1985, str.9
URL : https://www.valka.cz/CZK-9-mm-samopal-na-beznabojnicove-strelivo-t25835#93870Verze : 0
Pokusil jsem se to naskenovat, ale protože ta předloha nestojí za nic, asi z toho nic víc nedostanu.
Jedině se dostat do archivu firmy, ale....
URL : https://www.valka.cz/CZK-9-mm-samopal-na-beznabojnicove-strelivo-t25835#106683Verze : 0