Main Menu
User Menu

CZK - 30, 40 a 50 mm osvetľovacie rakety R-Os

30, 40 a 50 mm osvetľovacie rakety R-Os


Účel a takticko-technické údaje osvetľovacích rakiet:
30, 40 a 50 mm osvetľovacie rakety sú určené pre osvetlenie terénu a cieľov v noci, ktoré sa nachádzajú pred bojovými zostavami našich vojsk.
Osvetlenie raketami sa prevádza k orientácii vojakov v teréne, k pozorovaniu nepriateľských palebných prostriedkov a vedenie paľby mechanizovanými jednotkami, tankami a delostreleckými sprievodnými paľbami.
50 mm raketa zabezpečuje možnosť vedenia mierenej paľby v noci z tankov a delostreleckých zbraní do vzdialenosti 1500 m, z ručných zbraní, na všetky vzdialenosti. Raketa má špeciálne diaľkové zariadenie, dovoľujúce meniť diaľku osvetlenia v závislosti na bojovej činnosti.
Pri 50 mm R-Os sú uvedené dve hodnoty najvyššieho uhla streľby a dĺžky letu svetlice, pretože táto raketa má nastavovací prstenec, ktorým je možné meniť dĺžku letu svetlice a tým prispôsobiť výsledný účinok požadovanému.
URL : https://www.valka.cz/CZK-30-40-a-50-mm-osvetlovacie-rakety-R-Os-t40307#154408Verze : 0
MOD
vlstní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-30-40-a-50-mm-osvetlovacie-rakety-R-Os-t40307#425854Verze : 0