Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

11/1918 Sb.
ZÁKON
Národního výboru československého
ze dne 28. října 1918
o zřízení samostatného státu československéhoSamostatný stát československý vstoupil v život. Aby byla zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto:


Čl.1
Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor.


Čl.2
Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.


Čl.3
Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení.


Čl.4
Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem.


Čl.5
Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.JUDr. Al.Rašín v.r.
JUDr. Fr.Soukup v.r.
Jiří Stříbrný v.r.
Dr.Vavro Šrobár v.r.
Ant.Švehla v.r.
Zdroj
www.portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-28-10-1918-Zakon-o-zrizeni-samostatneho-statu-ceskoslovenskeho-Zakon-11-1918-Sb-t105716#377814Verze : 0
MOD
Reklama