Main Menu
User Menu

CZE - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (sbory dobrovolných hasičů) [2000- ]

SH ČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SH ČMS)
(Sbory dobrovolných hasičů registrované v této organizaci a funkcionáři této organizace)
od roku 2000Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:


Starosta SH ČMS
Starosta SH ČMS
Mayor of SH ČMS
Starosta SH ČMS


Náměstek starosty SH ČMS, Předseda Ústřední Kontrolní a Revizní Rady (ÚKRR)
Náměstek starosty SH ČMS, Předseda Ústřední Kontrolní a Revizní Rady (ÚKRR)
Deputy Mayor of SH ČMS, Chairman of Central Control and Revisional Counsel
Náměstek starosty SH ČMS, Předseda Ústřední Kontrolní a Revizní Rady (ÚKRR)


Ředitel Kanceláře SH ČMS
Ředitel Kanceláře SH ČMS
Head of Agency of SH ČMS
Ředitel Kanceláře SH ČMS


Člen Výkonného výboru SH ČMS
Člen Výkonného výboru SH ČMS
Member of Executory Committee SH ČMS
Člen Výkonného výboru SH ČMS


Člen Ústřední Kontrolní a Revizní Rady
Člen Ústřední Kontrolní a Revizní Rady
Member of Central Control and Revisional Counsel
Člen Ústřední Kontrolní a Revizní Rady


Člen Odborné rady SH ČMS
Člen Odborné rady SH ČMS
Member of Expert counsel SH ČMS
Člen Odborné rady SH ČMS


Ředitel Ústřední Hasičské Školy SH ČMS, Nejvyšší představitelé firem v nichž má SH ČMS majetkový podíl
Ředitel Ústřední Hasičské Školy SH ČMS, Nejvyšší představitelé firem v nichž má SH ČMS majetkový podíl
Headmaster of Central Firefighters School SH ČMS, The highest officials of firms, where SH ČMS have substances portion
Ředitel Ústřední Hasičské Školy SH ČMS, Nejvyšší představitelé firem v nichž má SH ČMS majetkový podíl


Vedoucí odboru Kanceláře SH ČMS, Zástupce ředitele Ústřední Hasičské Školy SH ČMS
Vedoucí odboru Kanceláře SH ČMS, Zástupce ředitele Ústřední Hasičské Školy SH ČMS
Head of Division of Agency SH ČMS, Under-Headmaster of Central Firefighters School SH ČMS
Vedoucí odboru Kanceláře SH ČMS, Zástupce ředitele Ústřední Hasičské Školy SH ČMS


Zaměstanec Kanceláře SH ČMS, Instruktor Ústřední Hasičské Školy HS ČMS
Zaměstanec Kanceláře SH ČMS, Instruktor Ústřední Hasičské Školy HS ČMS
Employer of Agency SH ČMS, Instructor of Central Firefighters School SH ČMS
Zaměstanec Kanceláře SH ČMS, Instruktor Ústřední Hasičské Školy HS ČMS


Starosta Krajského Sdružení Hasičů
Starosta Krajského Sdružení Hasičů
Mayor of Regional Asociation of Firefighters
Starosta Krajského Sdružení Hasičů


Náměstek Starosty Krajského Sdružení Hasičů, Předseda Krajské Kontrolní a Revizní Rady
Náměstek Starosty Krajského Sdružení Hasičů, Předseda Krajské Kontrolní a Revizní Rady
Deputy Mayor of Regional Asociation of Firefighters, Chairman of Regional Control and Revisional Counsel
Náměstek Starosty Krajského Sdružení Hasičů, Předseda Krajské Kontrolní a Revizní Rady


Člen Výkonného výboru Krajského Sdružení Hasičů, Člen Krajské Kontrolní a Revizní Rady
Člen Výkonného výboru Krajského Sdružení Hasičů, Člen Krajské Kontrolní a Revizní Rady
Member of Executory Committee of Regional Asociation of Firefighters, Member of Regional Control and Revisional Counsel
Člen Výkonného výboru Krajského Sdružení Hasičů, Člen Krajské Kontrolní a Revizní Rady


Člen Odborné rady Krajského Sdružení Hasičů
Člen Odborné rady Krajského Sdružení Hasičů
Member of Expert counsel of Regional Asociation of Firefighters
Člen Odborné rady Krajského Sdružení Hasičů


Vedoucí Kanceláře Krajského Sdružení Hasičů
Vedoucí Kanceláře Krajského Sdružení Hasičů
Head of Agency of Regional Asociation of Firefighters
Vedoucí Kanceláře Krajského Sdružení Hasičů


Zaměstnanec Kanceláře Krajského Sdružení Hasičů
Zaměstnanec Kanceláře Krajského Sdružení Hasičů
Employer of Agency of Regional Asociation of Firefighters
Zaměstnanec Kanceláře Krajského Sdružení Hasičů


Starosta Okresního Sdružení Hasičů
Starosta Okresního Sdružení Hasičů
Mayor of District Asociation of Firefighters
Starosta Okresního Sdružení Hasičů


Náměstek starosty Okresního Sdružení Hasičů, Předseda Okresní Kontrolní a Revizní Rady
Náměstek starosty Okresního Sdružení Hasičů, Předseda Okresní Kontrolní a Revizní Rady
Deputy Mayor of District Asociation of Firefighters, Chairman of District Control and Revisional Counsel
Náměstek starosty Okresního Sdružení Hasičů, Předseda Okresní Kontrolní a Revizní Rady


Člen Výkonného výboru Okresního Sdružení Hasičů a Okresní Kontrolní a Revizní Rady
Člen Výkonného výboru Okresního Sdružení Hasičů a Okresní Kontrolní a Revizní Rady
Member of District Asociation of Firefighters and District Control and Revisional Counsel
Člen Výkonného výboru Okresního Sdružení Hasičů a Okresní Kontrolní a Revizní Rady


Člen Odborné rady Okresního Sdružení Hasičů
Člen Odborné rady Okresního Sdružení Hasičů
Member of Expert counsel of District Asociation of Firefighters
Člen Odborné rady Okresního Sdružení Hasičů


Vedoucí Kanceláře Okresního Sdružení Hasičů
Vedoucí Kanceláře Okresního Sdružení Hasičů
Head of Agency of District Asociation of Firefighters
Vedoucí Kanceláře Okresního Sdružení Hasičů


Zaměstnanec Kanceláře Okresního Sdružení Hasičů
Zaměstnanec Kanceláře Okresního Sdružení Hasičů
Employer of Agency of District Asociation of Firefighters
Zaměstnanec Kanceláře Okresního Sdružení Hasičů


Starosta okrsku
Starosta okrsku
Mayor of Parish
Starosta okrsku


Náměstek starosty okrsku, Velitel, Předseda Revizní rady
Náměstek starosty okrsku, Velitel, Předseda Revizní rady
Deputy Mayor of Parish, Commander, Chairmann of Revisional counsel
Náměstek starosty okrsku, Velitel, Předseda Revizní rady


Člen okrskového výboru, Revizor
Člen okrskového výboru, Revizor
Member of Committee of Parish, Auditor
Člen okrskového výboru, Revizor


Aktivista okrskového výboru
Aktivista okrskového výboru
Activist of Committee of Parish
Aktivista okrskového výboru


Starosta Sboru Dobrovolných Hasičů
Starosta Sboru Dobrovolných Hasičů
Mayor of Unit of Volunteer Firefighters
Starosta Sboru Dobrovolných Hasičů


Náměstek starosty Sboru Dobrovolných Hasičů, Velitel, Předseda Revizní rady
Náměstek starosty Sboru Dobrovolných Hasičů, Velitel, Předseda Revizní rady
Deputy Mayor of Unit of Volunteer Firefighters, Commander, Chairmann of Revisional counsel
Náměstek starosty Sboru Dobrovolných Hasičů, Velitel, Předseda Revizní rady


Člen výboru, Revizor
Člen výboru, Revizor
Member of Committee, Auditor
Člen výboru, Revizor


Vedoucí kolektivu
Vedoucí kolektivu
Leader of group
Vedoucí kolektivu


Člen SH ČMS (po 10 letech členství), Člen Rady mladých hasičů
Člen SH ČMS (po 10 letech členství), Člen Rady mladých hasičů
Member of SH ČMS (after 10 years of membership), Member of Committee of young firefighters
Člen SH ČMS (po 10 letech členství), Člen Rady mladých hasičů


Člen SH ČMS (po 8 letech členství), Velitel družstva (hlídky)
Člen SH ČMS (po 8 letech členství), Velitel družstva (hlídky)
Member of SH ČMS (after 8 years of membership), Commander of squad (watch)
Člen SH ČMS (po 8 letech členství), Velitel družstva (hlídky)


Člen SH ČMS
Člen SH ČMS
Member of SH ČMS
Člen SH ČMS


URL : https://www.valka.cz/CZE-Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-sbory-dobrovolnych-hasicu-2000-t180473#529384Verze : 0