Main Menu
User Menu

CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém)

Aerodrome Lighting System

Tak jako v celé řadě oblastí i v letectvu si vstup do struktur NATO vynutil změny. Týkaly se např. nutnosti vybavit vojenská letiště podle norem ICAO a splnit požadavky standardů NATO (ozn. STANAG) na letiště pro přesné přiblížení I. kategorie - CAT-1.


Podstatnou změnu zaznamenala především přibližovací soustava (Approach lighting system /ALS).
Zasahuje do vzdálenosti 900 m od prahu VPD a v ose přistání - ve vzdálenostech 30 m za sebou jsou krátké příčky.
(Vlastní provedení na základnách se poněkud liší).
Příčku tvoří 5 návěstidel(LKCV) a nebo 4 návěstidla (LKNA), doplněná zábleskovým návěstidlem.

Ve vzdálenosti 300 m od prahu VPD je příčka světelného horizontu. Tvoří ji 8 + 5 + 8 návěstidel(na obou stranách příčky je vždy 8 návěstidel).


V prostoru PŘEDPOLÍ VPD („Overrun“), 210 m před prahem je 6 krátkých příček, tvořených ze zapuštěných návěstidel.

Návěstidla u prahové a koncové příčky :
Po stranách prahu VPD jsou skupiny poznávacích světel (Runway End Identification Lights) doplněna opět zábleskovým návěstidlem.


Postranní dráhová návěstidla (bílo/žluté a bílé), ale jsou vzdáleny 60 m od sebe.

Sestupovou soustavu tvoří dvě postranní příčky ze čtyř vícežárovkových návěstidel (indikátorů) PAPI (Precision Approach Path Indikator) ve vzdálenosti 270 m za prahem VPD. Pokud je letadlo na ideální sestupové rovině, vidí pilot např. dvě bílá a dvě červená světla, přiblížuje-li se příliš nízko (pod sestupovou rovinou), jedno z bílých světel se změní na červené, pokud se dostane ještě níž, vidí červená všechna světla. Pokud je letadlo nad sestupovou rovinou, vidí pilot více bílých než červených světel. Sestupová ro-vina musí být nastavena totožně s rovinou sestupových radiových majáků pro přesné přiblížení ( PRMG / ILS) a také letištního radiolokátoru. (Zpravidla pod úhlem 3°). Základem těchto systémů je vícežárovkové návěstidlo, vybavené optickou soustavou, která světlo rozděluje do dvou částí: horní část svítí bíle, dolní červeně. To znamená, že barevná kombinace, kterou pilot vidí, závisí na jeho relativní poloze vůči jednotlivým světlům a při jejich vhodném nastavení indikuje polohu vůči sestupové rovině.


Zdroj: ttp://www.army.cz/scripts/detail.php?pgid=23
"Bez nich by nevzlétli"
(Fotografie jsou ze sbírky autora, dále archiv VTÚLaPVO, Ing. P.Steininger, Ing. J. Tausch)
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) -


CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Krátká příčka (5+1)přibližovací řady

Krátká příčka (5+1)přibližovací řady
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Příčka světelného horizontu

Příčka světelného horizontu
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Krátká příčka

Krátká příčka
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Pohled na přibližovací soustavu (5+1)

Pohled na přibližovací soustavu (5+1)
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Předpolí VPD

Předpolí VPD
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Svítící přiblizovací řada a set. návěstidla PAPI

Svítící přiblizovací řada a set. návěstidla PAPI
URL : https://www.valka.cz/CZE-SSZ-CAT-1-letistni-svetlotechnicky-system-t80286#294068Verze : 0
Fotografie SSZ
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Příčka zapuštěných návěstidel v předpolí

Příčka zapuštěných návěstidel v předpolí
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Zapuštěné návěstidlo

Zapuštěné návěstidlo
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Poznávací světla (pravá strana u prahu VPD)

Poznávací světla (pravá strana u prahu VPD)
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Poznávací světla (levá strana u prahu VPD)

Poznávací světla (levá strana u prahu VPD)
URL : https://www.valka.cz/CZE-SSZ-CAT-1-letistni-svetlotechnicky-system-t80286#294075Verze : 0
Fotografie SSZ
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Levá polopříčka sestupových návěstidel PAPI

Levá polopříčka sestupových návěstidel PAPI
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Návěstidlo PAPI

Návěstidlo PAPI
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Všesměrové DRÁHOVÉ návěstidlo

Všesměrové DRÁHOVÉ návěstidlo
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Všesměrové POJÍŽDĚČKOVÉ návěstidlo

Všesměrové POJÍŽDĚČKOVÉ návěstidlo
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Příčka vzletového horizontu (spolu s anténním systémem LLZ)

Příčka vzletového horizontu (spolu s anténním systémem LLZ)
URL : https://www.valka.cz/CZE-SSZ-CAT-1-letistni-svetlotechnicky-system-t80286#294078Verze : 0
Ještě foto alternativní sestavy návěstidel příčky přibližovací soustavy
CZE - SSZ CAT-1 (letištní světlotechnický systém) - Přibližovací soustava (4 + 1)

Přibližovací soustava (4 + 1)
URL : https://www.valka.cz/CZE-SSZ-CAT-1-letistni-svetlotechnicky-system-t80286#294107Verze : 0