CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet)

     
Název:
Name:
PzPK Sněžka PzPK Sněžka
Originální název:
Original Name:
PzPK Sněžka
Kategorie:
Category:
průzkumný a pozorovací komplet reconnaissance and surveillance vehicle
Výrobce:
Producer:
VTÚVM, Slavičín
VOP 026, Šternberk
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1996-DD.MM.2002 ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
8 (+1 prototyp / prototype)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1996 ?
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
17400 kg 38360 lb
Celková délka:
Overall Length:
7534 mm 24ft 9in
Celková šířka:
Overall Width:
3150 mm 10ft 4in
Celková výška:
Overall Height:
34001) mm 11ft 2in1)
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm 1ft 2.5in
Pancéřování:
Armour:
podobné jako BVP-1 similar as BVP-1
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
UTD-20
- four-stroke, liquid cooled, diesel
- number of cylinders: 6 in V
- angle of cylinders: 120°
- maximum torque: 723 (+36/-72) lb.ft
- weight: 1466 lb + 5%
- dimensions:
-- length: 31,1 in (including protruding shaft)
-- width: 45,3 in
-- height: 28,8 in
- compression ration: 15,8
- swept volume: 970 cu in
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min 295 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
mechanical synchromesh gearbox
- number of gears: 5+1
- weight of gearbox with main clutch and planetary cross-drive transmission: 1182 lb
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
55 km/h 34 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
12 km/h 7.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km 372 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? ° ? %
Boční náklon:
Side Slope:
72) ° 162) %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 ? m 98in ?
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 ? m 28in ?
Brodivost:
Fording Depth:
-3) m -3)
Výzbroj:
Armament:
protiletadlový kulomet vz. 36/48M DŠKM
- ráže: 12,7 mm
vz. 36/48M DShKM anti-aircraft machine gun
- calibre: 12,7 mm
Vybavení:
Equipment:
senzorovou hlavu tvoří:
- radiolokátor
- meteosnímač
- denní přehledová kamera
- denní zaměřovací kamera
- noktovizní kamera
- termovizní kamera
- laserový dálkoměr
doba vztyčení manipulátoru do maximální polohy: 90 s
doba sklopení manipulátoru z maximální do přepravní polohy: 60 snáměr manipulátoru senzorického systému: -30° až +60° (-30° až +40° ?)
odměr manipulátoru senzorického systému: ±190°detekce cílů přehledovou kamerou: 5000 m
detekce cílů zaměřovací kamerou: 4000 m
detekce cílů noktovizní kamerou: 1600 m
detekce cílů termovizní kamerou: 9000 mdosah laserového dálkoměru: 20000 m
dosah radiolokátoru na osobu: 9000 m
dosah radiolokátoru na tank: 33000 mpřesnost měření dálky laserovým dálkoměrem: ± 5 mvzdálenost datového přenosu do systému řízení palby: do 14000 m
vzdálenost fónického spojení: do 20000 m
sensor head is composed of:
- radar
- meteosensor
- daylight surveillance camera
- daylight targeting camera
- night vision camera
- thermovision camera
- laser rangefinder
time for erecting of the gib in maximum position: 90 s
time for tilting of the gib from maximum to transport position: 60 straverse of sensor head: -30° to +60° (-30° to +40° ?)
elevation of sensor head: ±190°target detection with daylight surveillance camera: 3.1 mi
target detection with daylight targeting camera: 2.5 mi
target detection with night vision camera: 1.0 mi
target detection with thermovision camera: 5.6 mi
range of laser rangefinder: 12.4 mi
radar range (person): 5.6 mi
radar range (tank): 20.5 mirange finding accuracy of laser range finder: ± 16.4 ftdata transmission range to the fire control system: up to 8.7 mi
range of voice communication: up to 12.4 mi
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Průzkumný a pozorovací komplet určený k provádění dělostřeleckého průzkumu, který zabezpečuje:
- detekci, rozpoznání a sledování pozemních stacionárních jednotlivých i skupinových cílů;
- detekci, rozpoznání a sledování pozemních pohyblivých jednotlivých i skupinových cílů
- detekci, rozpoznání a sledování vzdušných nízkoletících cílů;
- pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich výbuchů;
- snímání polárních souřadnic a nadmořské výšky uvedených cílů;
- snímání rychlosti a směru větru;
- spolupráci se systémem řízení palby dělostřeleckého oddílu včetně datového přenosu.

modernizace PzPK Sněžka-M

1) přepravní poloha, bojová poloha 14 770 mm
2) během operační činnosti
3) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
The reconnaissance and observation vehicle intended for artillery reconnaissance application. Sněžka system pursues:
- detection, recognition and tracking of ground stationary single and group targets;
- detection, recognition and tracking of ground moving single and group targets;
- detection, recognition and tracking of low-flying targets;
- observation of hits of artillery grenades and their explosions;
- measuring of polar coordinates and the above sea level of targets listed above.
- measuring of wind velocity and wind direction;
- co-operation with the fire control system of the artillery battalion, transmission of data including.

modernization PzPK Sněžka-M

1) transport position, combat position 48ft 5.5in
2) during operational activity
3) the vehicle is amphibious;
- maximum speed (forward): min. 4.3 mph
- maximum speed (backwards): ~ 1.2 mph
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#323382 Verze : 1
PzPK Sněžka

Průzkumný a pozorovací komplet určený k provádění dělostřeleckého průzkumu, který zabezpečuje tyto činnosti:
- detekci, rozpoznání a sledování pozemních stacionárních jednotlivých i skupinových cílů;
- detekci, rozpoznání a sledování pozemních pohyblivých jednotlivých i skupinových cílů
- detekci, rozpoznání a sledování vzdušných nízkoletících cílů;
- pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich výbuchů;
- snímání polárních souřadnic a nadmořské výšky uvedených cílů;
- snímání rychlosti a směru větru;
- spolupráci se systémem řízení palby dělostřeleckého oddílu včetně datového přenosu.

V případě potřeby je PzPK Sněžka svým vybavením schopen zabezpečit i vševojskový průzkum.


Prostředek byl vyvinut v polovině devadesátých let na základě požadavku Armády České republiky ve Vojenském technické ústavu výzbroje a munice Slavičín. Vývoj zde realizoval kolektiv pod vedením pplk. Ing. Struhaře. Výroba následně probíhala v kooperaci s VOP 026 Šternberk. PzPK Sněžka byl do výzbroje Armády České republiky zaveden v roce 1996. Na vývoj a výrobu kompletů Sněžka byla ze státního rozpočtu pravděpodobně vynaložena částka ve výši 595,3 milionů Kč. Prvním uživatelem tohoto kompletu se stal 46. dělostřelecký oddíl dislokovaný v Pardubicích. Od prosince 2003 jsou všechny "sériově" vyrobené Sněžky soustředěny u dělostřeleckých oddílů 13. dělostřelecké brigády, resp. 13. dělostřeleckého pluku. Sněžka byla nasazena v misi SFOR II na území bývalé Jugoslávie. Jeden komplet byl od 16. září 2000 používán v rámci 43. mpr (nasazen 04/2000 až 10/2000), 4. mpr (nasazen 10/2000 až 04/2001) a 5. mpr (nasazen 04/2001 až 12/2001). Sněžka svoji činnost na území bývalé Jugoslávie ukončila 15. září 2001, kdy zároveň došlo k ukončení plnění operačního úkolu 5. mpr.


Komplet je postaven na upraveném podvozku BVP-1 prodlouženém o jeden pár pojezdových kol včetně tlumičů a opatřeném vyvýšenou nástavbou. V její zadní části je instalován třídílný skládací manipulátor polohy společně s manipulátorem senzorů, na jehož vrcholu je zabudována otočná senzorová hlava. Zvedání ramene lze provádět buď automaticky, nebo v ručním režimu. Na manipulátoru polohy jsou umístěna čidla vysokého napětí, která předávají signál k zastavení zvedání ramena v případě, že se naskytne v blízkosti drátů vysokého napětí.

Senzorová hlava Sněžky je opatřena tímto vybavením:
- radiolokátor
- meteosnímač
- denní přehledová kamera
- denní zaměřovací kamera
- noktovizní kamera
- termovizní kamera
- laserový dálkoměr

Ve vyvýšené nástavbě jsou umístěny výstroj, příslušenství, přístrojové vybavení společně s pracovišti velitele kompletu a dvou operátorů. Velitel sedí v přední části nástavby a za pomoci počítače může ovládat manipulátor polohy a jednotlivé senzory. Operátor radiolokátoru pro svoji činnost využívá řídící a zobrazovací jednotku radaru společně s černobílým monitorem, který zobrazuje informace z kamer. V zádi vozidla se nachází pracoviště operátora počítače-radisty, který vyhodnocuje získané informace a zjištěné údaje předává nadřízenému stupni velení. K dalšímu vybavení nástavby patří pozemní toponavigační soustava, toponavigační souprava GPS a spojovací prostředky RF-1325, R-123, RF-13 a TP-25.

Vozidlo je dále vybaveno systémem detekce a indikace ozáření laserem a šesticí zadýmovacích granátometů. Výzbroj kompletu tvoří jeden protiletadlový kulomet DŠKM ráže 12,7 mm. Osádka může v případě ohrožení použít i své vezené ruční zbraně nebo RPG-75.

Část vozidel byla v roce 2016 modernizována na standard PzPK Sněžka-M.
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#47303 Verze : 2
Zdroj : VOP 026 , Šternberk, s.p. - propagačný materiál
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - SNĚŽKA

SNĚŽKA
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - Štvorpohľadový výkres

Štvorpohľadový výkres
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - PPK SNĚŽKA

PPK SNĚŽKA
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#324818 Verze : 0
KVH Slavičín se podařilo zachránit úplně první prototyp tohoto stroje, který je v současné době zcela nepojízdný, ale věříme, že se nám jej podaří zprovoznit. Více fotek a informací z provádění údržby jsou zde: http://autoklubvt.wz.cz/snezka.htmlNásledující údaje o prototypu laskavě poskytl Tomáš Kočica:
"Naše Sněžka je jediný kus na světě, je to první vývojový prototyp z Výzkumného ústavu Slavičín. Od vozidel používaných armádou se liší v rozmístění pracovišť členů osádky, v konstrukci stroje a v umístění některých komponentů. "Sériová" Sněžka má o něco kratší nástavbu, protože velitel má svou pozici umístěnou jako na klasickém BVP-1 hned za řidičem, kdežto na naší je velitel umístěn v pravém předním rohu nástavby, která zasahuje až těsně za poklop řidiče. U klasické Sněžky je elektrocentrála umístěna uvnitř vozu, zatímco na naší je vzadu nad zadními dveřmi nástavby v plechové "bedně" přivařené k vozu. Elektrocentrála se do "bedny" vytahovala kladkou, která se nacházela nad úložnym prostorem elektrocentrály. Jinak motor převodovka by měly být uplně stejné."
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - Pohled na přední část při údržbě

Pohled na přední část při údržbě
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - sněžka v zimě

sněžka v zimě
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#259223 Verze : 0
PzPK Sněžka ("bílá 507") z výzbroje 11. dělostřeleckého pluku, červen 2002.
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#152988 Verze : 0
Sněžka z výzbroje 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu podřízeného 13. dělostřelecké brigádě, 2004. Na pohledu zezadu je jasně vidět, kde byl k původní korbě přivařen nový pancéřový plát nástavby kryjící průzkumnou hlavici, rozšířené přístrojové vybavení a obsluhu
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#45635 Verze : 0
Detaily PzPK Sněžka ("bílá 102") z výzbroje Baterie dělostřeleckého průzkumu 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu podřízeného 13. dělostřelecké brigádě, květen 2005.
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#145305 Verze : 0
Pohled na zadní část PzPK Sněžka patřící Baterii dělostřeleckého průzkumu, 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu (podřízen velitelství 13. dělostřelecké brigády v Jincích) v Pardubicích.
Pardubice 29.1.2009
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#295367 Verze : 0
PzPK Sněžka z výzbroje Baterie dělostřeleckého průzkumu 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu na pražské vojenské přehlídce, 28.10. 2008.
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#308340 Verze : 0
PzPK Sněžka patřící Baterii dělostřeleckého průzkumu (5. baterie), 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu (podřízen velitelství 13. dělostřelecké brigády v Jincích) v Pardubicích.
Aviatická pouť 2009, Pardubice 6.6.2009
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#315475 Verze : 0
PzPK Sněžka ("bílá 508") zachycený na počátku tisíciletí na území bývalé Jugoslávie během mise SFOR II.


Fotografie: Dělostřelectvo AČR

CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#324869 Verze : 0
PzPK Sněžka ("bílá 248") z výzbroje 76. dělostřeleckého oddílu, přelom tisíciletí.
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#502718 Verze : 0

Diskuse

KVH Armypark Slavičín vlastní vozidlo označené jako BVP-1 Sněžka, prototyp 01.


Zdroj
mesto-slavicin.cz
www.armypark.slavicin.org
www.armypark.slavicin.org
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#469951 Verze : 0
Vážení,
v jednom z posudku na průzkumné a výcvikové rogalo Netopýr jsem narazil na níže uvedený text odkazující na tři varianty průzkumného vozidla Sněžka. Zajímá mne pozadí, proto si dovoluji položit otázku: Setkali jste se materiály, které popisují tyto projekty?
-
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#502766 Verze : 0
Vážení,
podařilo se mi získat text, jehož plné znění si dovoluji zveřejnit:


Něco málo vzpomínek k projektu SNĚŽKA
"Jak je uvedeno ve Vámi publikovaném dokumentu "3 varianty..." měly být vyráběny tři varianty. Skutečně se ve VOP-026 Šternberk začala výroba tří prototypů.


Brzo ale byl ukončen zámysl vývoje a výroby Sněžka 3(průzkumný bojový komplet). Na stránce s názvem: DPP (dělostřelecká pohyblivá pozorovatelna) je s největší pravděpodobností nedokončený strojový spodek tohoto vozidla. S pracemi na účelové nástavbě se vůbec nezačalo, vozidlo bylo dlouhou dobu uloženo ve VOP-026 Šternberk a poté odprodáno.


Stejný osud stihl i Sněžka 2 (ženijní průzkumný komplet), byl částečně dokončen strojový spodek a poté byl zrušen. Vývojem tohoto typu byl pověřen Výzkumný ústav Vyškov a mělo se vycházet z poznatků vývoje SOPRÁN.


Úplného dokončení se tedy dočkal pouze prototyp Sněžka 1
Pan Kočica správně uvádí že jde o první prototyp. Tento prototyp absolvoval kontrolní a vojskové zkoušky. Na základě těchto zkoušek bylo rozhodnuto o dalším dovývoji a prototyp zůstal ve Výzkumném ústavu Slavičín s využitím pro další vývojové práce.


Dovývojem byl pověřen VOP-026 Šternberk ve spolupráci s Výzkumným ústavem Slavičín. Výsledkem byl nový prototyp, který po úspěšných kontrolních a vojskových zkouškách byl upraven a prohlášen za první sériový kus.


Přesné názvy Výzkumných ústavů se tak často měnily, že není možno napsat názvy platné v tehdejší době."


Zdroj
Jiří Teichman: Vzpomínky na šternberský VOP-026 a jeho techniku, elektronická pošta redaktorů FV, rok 2014
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#506023 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více