Main Menu
User Menu

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř)

     
Název:
Name:
PHEL-2
Originální název:
Original Name:
PHEL-2
Kategorie:
Category:
pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř
Výrobce:
Producer:
VOP 026, divize VTÚPV, Vyškov
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1999-DD.MM.2007
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~5
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1999
Obsluha:
Crew:
5
Složení:
Composition:
Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/11T NKSSK s kontejnerovou karoserií KSSSK / with KSSSK container shelter
PV 18 P se skříní SSSK-P / with SSSK-P shelter
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Provozní možnosti:
- zabezpečení základních laboratorních vyšetření potřebných pro hygienické a protiepidemiologické zabezpečení vojsk v polních podmínkách včetně veterinárního vyšetření.
Zdroje:
Sources:
firemní materiály VOP 026 / VTÚPV
URL : https://www.valka.cz/CZE-PHEL-2-pojizdna-hygienicko-epidemiologicka-laborator-t79291#322271Verze : 0
MOD
PHEL-2

Pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř je určena k zabezpečení základních laboratorních vyšetření potřebných pro hygienické a protiepidemiologické zabezpečení vojsk v polních podmínkách včetně veterinárního vyšetření.

Prostředek tvoří Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/11T s kontejnerovými příčkami o rozteči ISO 1D pro umístění karoserie KSSSK se zástavbou laboratoře a přívěs SSSK-P se zabudovanou elektrocentrálou EC 16 kW a hermetizovaným prostorem pro vezený materiál (maskovací sítě, stanový přístřešek, elektrické silové rozvody, osvětlovací souprava, vybavení přípravného pracoviště). Přípravné pracoviště se rozvinuje ve stanovém přístřešku připojeném k zadní stěně kontejneru. Potřebná plocha pro rozvinutí PHEL-2 činí 14 x 6 m.

Základní vybavení laboratoře tvoří: laboratorní stoly, sedačky, chladnička s mrazničkou, termostat CO2, termostat biologický, digestoř stolní speciální, horkovzdušný sterilizátor, filtrační a demineralizační zařízení pro úpravu vody, vodní hospodářství, rozvod CO2 a propan butanu, odstředivka, germicidní zářič, biologický izolátor, membránová vývěva, vodní lázeň, autokláv, stolní autokláv a termoboxy. Obsluhu prostředku tvoří 5 osob. Souprava by měla být schopna dosáhnout pohotovosti z přepravní polohy do 120 minut.

PHEL-2 byla vyvinuta ve VTÚPV Vyškov jako nástupce prostředku PHEL-1 umístěného na podvozku V3S. Cena laboratoře PHEL-2 v roce 2004 činila 25 800 000 Kč. Jedna PHEL-2 byla v letech 2008 až 2013 nasazena v rámci mise ISAF na mezinárodním letišti v afghánském Kábulu, kde chemické jednotky jednotlivých kontingentů plnily úkoly týkající se chemického zabezpečení ve prospěch velitelství ISAF v Kábulu (vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v prostoru odpovědnosti, identifikace toxických a radioaktivních látek, odběr vzorků a jejich analýza).

Známá vozidla (10/2015):

VPZ (automobil)VPZ (přívěs)Útvar
130 00-26
-
Agentura vojenského zdravotnictví (rok výroby 1999)
268 76-58
022 07-47
Vojenský veterinární ústav (rok výroby 2004)
273 98-89025 47-22Vojenský zdravotní ústav (rok výroby 2007)
274 73-49
025 47-39
Vojenský zdravotní ústav (rok výroby 2007)
281 21-11
320 67-33
Vojenský zdravotní ústav (rok výroby 2002)
URL : https://www.valka.cz/CZE-PHEL-2-pojizdna-hygienicko-epidemiologicka-laborator-t79291#291154Verze : 13
MOD
Rozvinutá PHEL-2 přidělená 1. kontingentu AČR ISAF KAIA a CHJ, který na mezinárodním letišti v afghánském Kábulu působil od prosince 2008.
CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-PHEL-2-pojizdna-hygienicko-epidemiologicka-laborator-t79291#291155Verze : 0
MOD
PHEL-2 na letišti v Kábulu krátce před naložením do transportního letounu An-124 Ruslan, který ji dopraví zpátky do ČR, úterý 3. prosince 2013. Laboratoř PHEL-2 byla od prosince 2008 do června 2010 nasazena v rámci 1., 2. a 3. kontingentu AČR Kabul International Airport a chemické jednotky na letišti v Kábulu. Poté operovala v sestavě 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15. jednotky chemické a biologické ochrany v sestavě sil ISAF dislokované taktéž na kábulském letišti. Poslední - 15. jednotka chemické a biologické ochrany oficiálně ukončila operační úkol v sobotu 30. listopadu 2013.
CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-PHEL-2-pojizdna-hygienicko-epidemiologicka-laborator-t79291#502058Verze : 0
MOD
PHEL-2 (VPZ 268 76-58) + přívěs SSSK-P (VPZ 022 07-47), Vojenský veterinární ústav.
fotky interiéru jsou z laboratoře na vozidle
23.8.2014, Cihelna 2014
CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZE - PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/CZE-PHEL-2-pojizdna-hygienicko-epidemiologicka-laborator-t79291#518389Verze : 1
MOD