Main Menu
User Menu

CZE - MKVR (mobilní KV rušič)

     
Název:
Name:
MKVR
Originální název:
Original Name:
MKVR
Kategorie:
Category:
mobilní KV rušič
Výrobce:
Producer:
VTÚO, Brno
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2000-DD.MM.2006
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2000
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
2x Tatra 815 VPR8 20 235 6x6.1R CTS s kontejnerovou karoserií KSSK-B (KSSK) / with KSSK-B (KSSK) container shelter
EC 30 kW

nebo / or

2x Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/11T CTS s kontejnerovou karoserií KSSK-B (KSSK) / with KSSK-B (KSSK) container shelter
EC 16 kW
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.elektronickyboj.army.cz [off-line]
www.elektronickyboj.cz
URL : https://www.valka.cz/CZE-MKVR-mobilni-KV-rusic-t166883#501975Verze : 0
MOD
MKVR

Mobilní střední automatizovaný dálkově řiditelný rušič, pracující v pásmu 1,5 až 30 MHz s vysílacím výkonem 1000 W. Ruší všesměrově. Úkolem rušiče je detekce a rušení taktických fonických a datových radiových spojů v pásmu KV. Cílem rušiče jsou systémy spojení a systémy řízení a velení vojskům na taktickém stupni. Pseudosoučasně může být rušeno až 8 kmitočtů a vysílací výkon může být až 1000 W. MKVR byl vývíjen v rámci systému MORUŠ (modulová stavebnice rušičů).

Při vývoji a výrobě rušiče MKVR naložilo Ministerstvo obrany ČR neefektivně s rozpočtovými prostředky tím, že cena prototypu byla výrobcem oceněna ve výši 63,06 milionů Kč a skutečně bylo čerpáno 78,86 milionů Kč. Při vývoji tohoto rušiče v letech 1996 až 2000 vznikl nehmotný majetek za 3,28 milionů Kč, který se v důsledku změny takticko-technických podmínek stal nepotřebným.

Komplet je postaven na bázi kontejnerových karoserií KSSK (KSSK-B) přepravovaných vozidly T-815 VPR8 CTS s kontejnerovými nakladači CTS 14255-VP (resp. nákladními automobily T815-2 ARMAX CTS s kontejnerovými nakladači CTS 14155-VP). Elektrickou energii dodává elektrocentrála EC 30 kW tažená ze jedním z vozidel (resp. EC 16 kW). Relativně významná část ze zastavěné technologie v kompletu MKVR je německého původu (Rohde & Schwarz).

První komplet MKVR byl na přelomu tisíciletí zřejmě zaveden do výzbroje jednoho z praporů radioelektronického průzkumu a radioelektronického boje ze sestavy 11. brigády vojenského zpravodajství a radioelektronického boje. Po zrušení svazku byl systém provozován u 111. praporu radiolelektronického průzkumu a radioelektronického boje, který byl v roce 2005 reorganizován na 532. středisko elektronického boje. O dva roky později bylo toto středisko transformováno na 532. prapor elektronického boje.

Technicko-taktická data
kmitočtový rozsah: 1,5 - 30 MHz, rozdělen do 6-ti podpásem:
- 1: 1,5 - 2,5 MHz
- 2: 2,5 - 4,16 MHz
- 3: 4,16 - 6,93 MHz
- 4: 6,93 - 11,55 MHz
- 5: 11,55 - 19,25 MHz
- 6: 19,25 - 30,00 MHz

kmitočtový krok: 10 Hz
rychlost přepínání vysílače: 20 ms na kanál
doba reakce na kontr. kanálu: 1 ms
výkon vysílače: 1000 W
šířka modulačního signálu: 100 Hz až 3,4 kHz
zdvih kmitočtové modulace: do 4 kHz
modulace F2D: 10 Hz až 2 kHz
hloubka AM modulace: 0 až 99.9 %
URL : https://www.valka.cz/CZE-MKVR-mobilni-KV-rusic-t166883#501982Verze : 0
MOD
Vozidlo T-815 VPR8 CTS ze soupravy MKVR, 532. středisko elektronického boje.


Zdroj: 532. prapor elektronického boje

CZE - MKVR (mobilní KV rušič) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MKVR-mobilni-KV-rusic-t166883#501983Verze : 0
MOD
Vozidlo T815-2 ARMAX CTS s elektrocentrálou EC 30 kW ze soupravy MKVR, 532. středisko elektronického boje.


Zdroj: 532. prapor elektronického boje

CZE - MKVR (mobilní KV rušič) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MKVR-mobilni-KV-rusic-t166883#501984Verze : 0
MOD