Main Menu
User Menu
Reklama

CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka)

MHJ


Mobilní hospitalizační jednotka slouží k posílení kapacity Odboru biologické ochrany nebo k doplnění schopnosti polní nemocnice o izolační infekční část. Je rozvinutelná v nafukovacích klimatizovaných halách vybavených izolačními buňkami s vlastní filtroventilací, případně mohou být vlastní izolační jednotky rozvinuty samostatně (v hangáru, tovární hale, apod.). Pacienti jsou izolováni v jendotkách ISO-Arc se systémem řízeného podtlaku. Prostor MHJ je neustále pod kontrolou kamerového systému a systému MAR.


Časový harmonogram projektu MHJ:
- vypracování projektu: 2004
- specifikace nákupu: 2005
- realizace nákupu: 2006
- dořešení, úpravy, osazení přístroji a technologiemi: 2007-2008
- vojskové zkoušky: 2009


Charakteristika:
- hospitalizace v podmínkách odpovídajících "BSL 3"
- maximální lůžková kapacita: 24 + 2 ve standardu jednotky intezivní péče
- doba rozvinutí: do 5 dnů na rovné ploše 1600 m2
- logisticky nesamostatná
- personál: minimálně 10 osob, pro plnou činnost 44 osob
- modulární charakter: 2 klimatizované haly vybavené filtroventilací s izolačními jednotkami + centrální hala s dekontaminací a velínem
- materiál a vybavení přepravováno ve 13 kontejnerech ISO 1D
- podle charakteru plněného úkolu je možné materiál MHJ nasadit v rozsahu jednoho (pro jednoho pacienta) až třinácti kontejnerů
- lékárna, dekontaminační kontejner, odpadové hospodářství
- vlastní zdroj elektrické energie (2x EC 60 kW)
- souběžně mohou být léčeny různé nemoci
- izolační jednotka ISO-Arc:
   - izoluje pacienty ve filtrovaném prostoru s podtlakem
   - přechodová komora s dekontaminační sprchou
   - ochrana do stupně BSL 3
   - rozvody tlakového vzduchu
   - personál chráněn hermetickými přetlakovými oděvy

Fotografie
Rozvinutá MHJ, Odbor biologické obrany, cvičení Vigorous Warrior 2015, Nová Kasárna, Hradec Králové, červen 2015. Mezinárodní cvičení Vigorous Warrior 2015 se uskutečnilo ve dnech 1. až 12. června 2015, jednalo se přitom o dosud historicky největší cvičení Vojenské zdravotnické služby AČR. Cílem cvičení bylo prověřit schopnosti zdravotnického personálu aliančních partnerů v rámci fiktivního nasazení mezinárodní polní nemocnice a dalších zdravotnických prvků v prostředí s vysokým rizikem biologického ohrožení obyvatelstva, včetně úniku nebezpečné biologické látky. Námět byl ovlivněn situací v západní Africe spojené s výskytem eboly a dalších vysoce nebezpečných nákaz. Vigorous Warrior 2015 vyvrcholilo ve středu 10. června vyhlášením hromadného příjmu raněných po simulované nehodě autobusu. Z celkem zhruba 350 cvičících jich 150 pocházelo ze zahraničí. Cvičení se zúčastnilo 15 aliančních států ze zemí NATO a Partnerství pro mír (Švédsko), jejichž zdravotnické týmy si v rámci cvičení přivezly své vybavení a specializované laboratoře. Některé z nich pak byly napojeny na nemocniční koridor 7. polní nemocnice, který v rámci scénáře plnil roli mnohonárodní polní nemocnice se schopností ROLE 2 - Enhanced. Nemocnici tvořily stany a kontejnery, které zaujímaly plochu téměř dvou fotbalových hřišť.


Na cvičení Vigorous Warrior 2015 byla MHJ nasazena v rozsahu 1 klimatizované haly se třemi jednotkami ISO-Arc pro celkem 12 pacientů a jednou ISO-Arc pro dva pacienty na JIP:
- kontejner 1: zdroj elektrické energie + vzduch
- kontejner 3: zásoba vody
- kontejner 4: lékárna
- kontejnery 5 až 9: skladový prostor pro přepravu materiálu a vybavení
- kontejner 13: dekontaminační sekce


K přepravě nemocných sloužil zdravotnický vůz Land Rover Defender 130 ZOP se dvěma přepravními bio-boxy.
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Vstup do klimatizované haly s dekontaminační sprchou

Vstup do klimatizované haly s dekontaminační sprchou
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Přesun pacienta v ochranném bio-boxu jedné ze zahraničních armád do MHJ

Přesun pacienta v ochranném bio-boxu jedné ze zahraničních armád do MHJ
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Vlevo dekontaminační sprcha, kontejner vzadu je též součástí MHJ (lékárna nebo dekontaminační kontejner)

Vlevo dekontaminační sprcha, kontejner vzadu je též součástí MHJ (lékárna nebo dekontaminační kontejner)
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Klimatizovaná hala (vlevo) a štábní stan s velitelským stanovištěm (vpravo)

Klimatizovaná hala (vlevo) a štábní stan s velitelským stanovištěm (vpravo)
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Interiér klimatizované haly, pohled na jednotku ISO-Arc zvnějšku

Interiér klimatizované haly, pohled na jednotku ISO-Arc "zvnějšku"
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Přechodová komora jednotky ISO-Arc

Přechodová komora jednotky ISO-Arc
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Jednotka ISO-Arc vybavená jako JIP pro 2 pacienty

Jednotka ISO-Arc vybavená jako JIP pro 2 pacienty
CZE - MHJ (mobilní hospitalizační jednotka) - Skladové kontejnery a sanitka Land Rover Defender 130 ZOP

Skladové kontejnery a sanitka Land Rover Defender 130 ZOP
URL : https://www.valka.cz/CZE-MHJ-mobilni-hospitalizacni-jednotka-t188180#534239Verze : 4
MOD
Reklama