Main Menu
User Menu

CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač)

KRTP-96 = komplet radiotechnického průzkumu vz. 96, krycí název pro BORAP
BORAP = bojový radiolokační pátrač
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#227157Verze : 0
KRTP-96 BORAP


Citace :

BORAP
Skutečně mnoho toho letos zaznělo o unikátním pasivním sledovacím systému VĚRA. Poměrně málo se však ví, že česká armáda používá ještě jiný prostředek radiotechnického průzkumu. Je známý pod zkratkou BORAP (BOjový RAdiolokační Pátrač) a stejně jako v případě systému VĚRA jej vyvinula a vyrobila pardubická firma ERA.


Na rozdíl od VĚRY, která okamžitou polohu zdroje zachyceného signálu určuje na základě vyhodnocení časových rozdílů příchodu signálu na tři přijímací stanoviště vzdálená od sebe desítky kilometrů, funguje BORAP na principu širokopásmového interferometrického zaměřování. Jeho přijímací stanice dokáže určit směr příchodu signálu v sledovaném frekvenčním pásmu. Pro určení polohy cíle v ose X, Y je nutno použít stanice dvě. Rozmístí se ve vhodné vzdálenosti v terénu tak, aby se překrýval jejich operační dosah. Zdroj zachyceného signálu se tedy nachází v průsečíku změřených směrů příchodu signálu. Vzhledem k uvedenému principu je VĚRA v porovnání s BORAPem mnohem přesnější v lokalizaci a vedení, ale potřebuje mít v provozu minimálně 3 nebo i 4 stanice propojené v reálném čase. To ji zařazuje více do strategických misí (nižší mobilita, výhodnější je být delší dobu na jednom místě, není tak jednoduché najít vhodnou konfiguraci terénu). BORAP má horší parametry ohledně lokalizace a vedení cílů, ale stačí pouze dvě stanice propojené off-line pro provádění triangulace (lokalizace a vedení).
V případě nutnosti může pracovat i jednotlivá stanice, která dokáže zjistit, že se z konkrétního směru blíží nějaký cíl. Proto je BORAP, který se také nazývá jako směroměrný systém, více vhodný pro taktické mise. V plně pasivním režimu automaticky zaměřuje a sleduje zdroje radiolokačního a rádiového vyzařování (letounové radary, aktivní rušiče, navigační systémy, identifikační systémy, rádiový provoz, provoz datových spojů atd.) a následně signály analyzuje, zaznamenává a po zpracování je předává na vyšší stupeň velení. BORAP dokáže stejně jako VĚRA zpracovávat až 200 cílů. Má dosah do 450 km, zorné pole 120° a pásmo přijímaných frekvenčních rozsahů je v rozsahu 0,8 až 18 GHz. Skládá se ze dvou nezávislých směroměrných stanic, přičemž každou stanici tvoří anténní jednotka a vyhodnocovací kontejner s pracovištěm operátorů.


Jak již bylo zmíněno, každá stanice je schopna vyhodnocovat samostatně směry zdroje signálů. Pro lokalizaci a vedení zdrojů (cílů) ve dvou souřadnicích je potřeba mít dvě propojené stanice. Přesnost lokalizace je zhruba o řád horší než u systému VĚRA.
Zdroj: Zdobinský, M.: BORAP, Zbraně a technika, AVIS, 2005, str.52
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - (ERA Pardubice)

(ERA Pardubice)
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#108379Verze : 0
MOD
Pôvodný zdroj fotografie: http://www.53brigada.cz/
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - KRTP-96 BORAP (www.militaryphotos.net )

KRTP-96 BORAP (www.militaryphotos.net )
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#201475Verze : 0
MOD
Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém


Zalistoval jsem ve fotografiích z akce Vojenského muzea Lešany 23.května 2009 "Den PVO" a přikládám následující fotografie, jejichž jsem autorem.
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - celkový pohled na rozvinutý systém
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#318608Verze : 0
Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténní systém
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténa zezadu

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténa zezadu
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténa zezadu

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténa zezadu
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténa zepředu

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténa zepředu
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#318613Verze : 0
Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - anténní stožár na zvednutí anténního systému
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - plošina a dolní část anténního stožáru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - plošina a dolní část anténního stožáru
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - detail uchycení hyrauliky na anténním stožáru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - detail uchycení hyrauliky na anténním stožáru
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#318618Verze : 0
Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - detaily vnější přední části přístrojového kontejneru
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - detaily vnější přední části přístrojového kontejneru vlevo uprostřed

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - detaily vnější přední části přístrojového kontejneru vlevo uprostřed
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - detaily vnější přední části přístrojového kontejneru vlevo dole

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - detaily vnější přední části přístrojového kontejneru vlevo dole
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#318620Verze : 0
Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - interiér přístrojového kontejneru - displeje s výstupními údaji
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#318624Verze : 0
Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - záznamová zařízení
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - tiskárna pro grafický záznam a vyhodnocení situace

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - tiskárna pro grafický záznam a vyhodnocení situace
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - datové magnetopáskové záznamové zařízení DLT

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - datové magnetopáskové záznamové zařízení DLT
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#318625Verze : 0
Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru


Tímto je to kompletní, můžete se do mne pustit...
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru
CZE - KRTP-96 BORAP (radiotechnický pátrač) - Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru

Radiotechnický pátrač KRTP-96 BORAP - materiály na vnitřních stěnách přístrojového kontejneru
URL : https://www.valka.cz/CZE-KRTP-96-BORAP-radiotechnicky-patrac-t30102#318627Verze : 0