CZE/ITA - LOV 7,62 B

     
Název:
Name:
LOV 7,62 B LOV 7,62 B
Originální název:
Original Name:
LOV 7,62 B
Výrobce:
Producer:
VOP CZ, Nový Jičín [finální montáž / final assembly]
IVECO Defence Vehicles, Bolzano [podvozek / chassis]
VTÚ, odštěpný závod VTÚVM, Slavičín [zbraňová stanice / weapon station]
EVPÚ, Nová Dubnica [zbraňová stanice / weapon station]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2012-DD.MM.2013
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
11 (5 modifikováno na LOV Pz / 5 modified to LOV Pz)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2012
Osádka:
Crew:
1 + 4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Náhon:
Configuration:
4x4
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
~5980 kg ~13184 lb
Užitečné zatížení:
Payload:
? kg ? lb
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
71001) kg 156531) lb
Celková délka:
Overall Length:
48002) mm 15ft 9in2)
Celková šířka:
Overall Width:
2200 mm 7ft 3in
Celková výška:
Overall Height:
20503) mm 6ft 9in3)
Světlá výška:
Ground Clearance:
3404) mm 1ft 1in4)
Rozvor:
Wheelbase:
3230 mm 127in
Rozchod:
Track:
1710 mm - obě nápravy
67in - both axles
Brzdová soustava:
Braking System:
vzducho-kapalinová
kotoučové brzdy
odpojitelené ABS pro jízdu v terénu
air-over-hydraulic brake system
disc brakes
disengageable ABS for off-road operations
Elektrický systém:
Electrical System:
napětí: 12 / 24 V
ukostřený záporný pól
akumulátory: 2x 120 Ah, zapojené do série
alternátor: 24 V / 90 A
nominal voltage: 12 / 24 V
ground pole: negative
batteries: 2x 120 Ah, in series
alternator: 24 V / 90 A
Pneumatiky:
Tyres:
325/85 R16 Michelin s / with run-flat
Pancéřování:
Armour:
balistická a protiminová ochrana dle:
- STANAG 4569 Annex A Level 3
- STANAG 4569 Annex B Level 2a a 2b
ballistic and mine protection according to:
- STANAG 4569 Annex A Level 3
- STANAG 4569 Annex B Level 2a and 2b
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
IVECO F1C E0489C DVD
- řadový kapalinou chlazený turbodiesel s mezichladičem stlačeného vzduchu, splňující limity exhalací EURO 3, vstřikování common rail
- počet válců: 4 (16 ventilů)
- objem válců: 3000 cm3
- maximální točivý moment: 456 Nm při 1800 ot/min
- maximální výkon: 140 kW při 3700 ot/min
IVECO F1C E0489C DVD
- in-line water cooled turbodiesel with intercooler, meets EURO 3 emission standards, common rail
- number of cylinders: 4 (16 valves)
- swept volume: 183 cu in
- maximum torque: 336 lb.ft at 1800 rpm
- maximum power output: 187.7 hp (190.3 PS) at 3700 rpm
Převodovka:
Gearbox:
ZF 6HP260
- automatická
- počet rychlostí: 6+1

rozdělovací převodovka
- dvourychlostní
- trvalý náhon všech kol
ZF 6HP260
- automatic
- number of gears: 6+1

transfer box
- 2-speed
- full-time four-wheel drive
Spojka:
Clutch:
- -
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
130 l 28.6 Imp gal
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
1105) km/h 685) mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
306) l/100 km 9.426) mi/Imp gal
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
5007) km 3117) mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
54 ° / 48 °
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
17 ° 38 %
Překročivost:
Trench Crossing:
0,60 m 24in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,35 m 14in
Brodivost:
Fording Depth:
0,858) m 34in8)
Výzbroj:
Armament:
ZSRD 07
- kulomet FN MAG
-- ráže: 7,62 mm
-- náboje: 500 kusů
ZSRD 07
- FN MAG machine gun
-- calibre: 7,62 mm
-- ammunition: 500 rounds
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) celková hmotnost soupravy 10600 kg
2) bez příslušenství, s příslušenstvím 5130 mm
3) bez zbraňové stanice
4) pod středem nápravy
5) maximální povolená rychlost
6) průměrná spotřeba
7) průměrný dosah
8) bez přípravy, s přípravou 1,5 m
1) gross combination weight 23369 lb
2) without accessories, with accessories 16ft 10in
3) without weapon station
4) under the axle
5) maximum allowed speed
6) average fuel consumption
7) average range
8) without preparation, with preparation 59in
Zdroje:
Sources:
IDEB 2012
Kolektiv: Ministerstvo obrany České republiky - Ročenka 2010, Praha, 2011
URL : https://www.valka.cz/CZE-ITA-LOV-7-62-B-t127386#430956 Verze : 0
LOV 7,62 B


Lehké obrněné vozidlo schopné vést bojovou činnost proti živé síle a slabě chráněným cílům účinnou střelbou za klidu i za jízdy. Prostředek je tvořen podvozkem IVECO M65E19WM LMV a česko-slovenskou zbraňovou stanicí ZSRD 07. LOV 7,62 B je určeno především pro dělostřelecký průzkum, ženijní, logistické a další specializované jednotky. Účelové vybavení vozidla tvoří české vnitřní hovorové zařízení VICM 200 s bezdrátovým modulem VICM 120, který umožňuje komunikaci členů osádky i na určitou vzdálenost mimo vozidlo. Pracoviště velitele je osazeno tabletem s vlastním GPS modulem a datovým rozhraním pro propojení s radiostanicemi. Tablet umožňuje přístup do bojového vozidlového informačního systému BVIS. LOV 7,62 B je vybaveno dvěma americkými radiostanicemi Harris RF-300M-TV FALCON III a vozidlovým rušičem WBS 2500 proti rádiem odpalovaným improvizovaným výbušným zařízením. K dispozici je přijímač kódované vojenské navigace GPS DAGR (AN/PSN-13) (prototyp vozu poprvé prezentovaný na výstavě IDEB 2012 měl provedenu pouze přípravu k montáži těchto systémů, v témže roce podstoupil tzv. technické zhodnocení: zástavbu radiostanic RF-300M-TV FALCON III, navigačního zařízení GPS DAGR a provedení dalších dílčích úprav).


Vozidlo LOV 7,62 B bylo pořízeno v rámci programu 107 050 - Pořízení lehkých obrněných vozidel, na nějž je vyčleněna částka 4,298 miliardy Kč (včetně DPH) kryjící nákup (a další služby) celkem 120 italských vozidel LMV ve třech variantách v rozmezí let 2009 až 2015. Dodávky 90 vozidel se uskutečnily v letech 2010 až 2013, dalších 30 kusů může být dodáno v letech 2013 až 2015. Smlouva na dodávky strojů LMV včetně logistického zabezpečení mezi Ministerstvem obrany ČR a společností Praga-Export byla podepsána 18. prosince 2009. Předmětem kontraktu je dodání 90 kusů lehkých obrněných vozidel IVECO M65E19WM LMV ve třech modifikacích:


- LOV 50 B (lehké obrněné vozidlo bojové, věž M151A2 Protector) - 72 kusů
- LOV 50 BVR (lehké obrněné vozidlo bojové velitelské, věž M151A2 Protector) - 7 kusů
- LOV 7,62 B (lehké obrněné vozidlo bojové podpory, věž ZSRD 07) - 11 kusů


Průběh dodávek vozidel LOV 7,62 B

Rok
Počet vozidel
Cena
2012
1
33 900 000 Kč
2013
6
350 295 000 Kč

(ceny jsou bez započtení dodatečné montáže radiostanic RF-300M-TV a GPS přijímače DAGR)


Ve smlouvě na 90 LMV, jejíž celková částka činila 3 620 406 534 Kč včetně DPH, bylo zahrnuto i pořízení logistického zabezpečení v podobě nákupu munice, náhradních dílů, dílenských prostředků a kurzů (školení střelců-instruktorů a dílenských specialistů-instruktorů).


Součástí projektu byla i Dohoda o realizaci programu průmyslové spolupráce, jejíž hodnota činila 100 % celkové kupní ceny bez DPH dle smlouvy. Hodnota přímých offsetů měla představovat minimálně 20 % z hodnoty programu průmyslové spolupráce. Její splnění bylo naplánováno do konce roku 2019.


Prototyp LOV 7,62 B byl zaveden do výzbroje 151. ženijního praporu v dubnu 2012. Zbylých deset exemplářů bylo dodáno v roce 2013. Vozidla v této verzi obdržely pouze jednotky 15. ženijní brigády (151. ženijní prapor a 153. ženijní prapor, celkem 6 kusů) a 13. dělostřelecké brigády (131. dělostřelecký oddíl, celkem 5 kusů).


Ministerstvo obrany ČR hodnotilo integraci zbraňových stanic ZSRD 07 jako "významný přínos pro český průmysl". Vzhledem k tomu, že tyto věže budou tvořit výzbroj jen zhruba 10 % z celkem 90 pořizovaných vozidel, ocení toto konstatování maximálně tak cyničtí ironici. Z praktického hlediska postrádá nákup stanic ZSRD 07 jakoukoliv logiku. Věže M151A2 nakupované pro zbylou většinu LOV jsou sice pořizované s kulomety M2HB-QCB, mohou však být bez problémů opatřeny kulomety v rážích 7,62 mm (a to včetně FN MAG, resp. M240) nebo i 40mm granátomety. Česko-slovenské zbraňové stanice tak pro AČR budou znamenat pouze dodatečné náklady na výcvik a logistiku. ZSRD 07 neuspoří finanční prostředky ani při svém nákupu. Prototyp LOV 7,62 B stál 33 900 000 Kč, což znamená, že na věž může připadat částka kolem 16 až 17 milionů Kč (cena M151A2 by se měla pohybovat kolem sumy 15 milionů Kč). ZSRD 07 se tak mohly pořizovat patrně jen proto, aby se lépe vykázaly offsety, zatímco zprostředkovatelé si namastí kapsu na dodávce norských věží Protector.
URL : https://www.valka.cz/CZE-ITA-LOV-7-62-B-t127386#430959 Verze : 3
Nákup vozidel LMV byl českou stranou oficiálně vydáván jako společný česko-slovenský projekt:


"Dne 17. září 2009 uzavřela obě ministerstva memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o společném pořízení lehkých obrněných vozidel. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena vozidla IVECO M65 19 WM 4x4, a to na základě marketingové analýzy a skutečnosti, že vozidla jsou používána v NATO. Vzhledem k podepsanému memorandu se na základě článku 296 Smlouvy o založení Evropského společenství na pořízení vozidel nevztahují předpisy Evropských společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek, protože pro nákup vojenské techniky dvěma či více členskými státy platí výjimka ze zadávacích pravidel EU."
Zdroj: Informace z kontrolní akce č. 10/10, NKÚ, 2011Netrvalo dlouho a v médiích se objevily informace, že "společný" projekt je pouze snahou jak si opět "přivydělat" na úkor daňových poplatníků:


"Superlativy se na podzim 2009 nešetřilo. Když tehdejší ministr obrany Martin Barták oznamoval plán nakoupit 90 obrněných vozidel Iveco, sliboval hodně. Zejména že auta pro vojáky si Česko pořídí výhodně jako nikdy dříve. To vše díky společnému nákupu se Slovenskem, jenž měl omluvit i obejití veřejné soutěže.


»Jde o unikátní projekt, který nemá od rozpadu Československa obdoby,« říkal Barták v říjnu 2009 poslancům výboru pro obranu.


Na jeho slova skutečně došlo, pouze v jiném kontextu. Výsledná cena 3,6 miliardy korun je unikátní v tom, že za jeden vůz Česko zaplatilo alespoň o třetinu více než stála stejná vozidla například Rakousko či Norsko.


A o výhodnosti kontraktu již pochybují i na ministerstvu obrany. Důvod? Sliby o společné zakázce byly zjevně pouze záminkou pro obří nákup od předem vybraného výrobce. Týdeník Ekonom totiž zjistil, že Slováci si žádná Iveca s Čechy nekoupí, a tedy k žádnému »federálnímu« nákupu nedojde.


»V případě pořízení vozidel Iveco nevyvíjíme v současné době žádnou aktivitu,« sdělil mluvčí slovenského resortu obrany Lukáš Milan.


Navíc nákup se může armádě ještě více prodražit - projekt zkoumá Evropská komise. Česku za porušení pravidel o volné soutěži hrozí pokuta v řádech minimálně několika milionů eur.


Vánoční nákupy
Plán na pořízení Ivec vypadal navenek slibně. V létě 2009 oslovilo české ministerstvo obrany Slováky s návrhem na podpis takzvaného Memoranda o spolupráci při nákupu lehkých obrněných vozidel. Česko mělo podle něho odebrat 90 a Slovensko dalších 40 kusů. Argumenty zněly logicky: při vyšších počtech si vyjednáme množstevní slevy.


Jenže nyní se ukazuje, že memorandum bylo jen »kouřovou clonou«, která měla dát slibům o společném nákupu punc věrohodnosti.


»Šlo o účelově připravený dokument. Tehdejší vedení resortu s největší pravděpodobností muselo vědět, že ta zakázka tímto způsobem nikdy neproběhne,« říká Jaroslav Štefec z Úřadu pro dohled nad akvizicemi ministerstva obrany.


Memorandum totiž není žádnou mezinárodní smlouvou, která by podepsané strany k něčemu zavazovala. A Slováci s ním navíc souhlasili pouze podmínečně. »V čase podpisu memoranda se plánovalo pořízení vozidel jen podle rozpočtových možností,« říká mluvčí tamního ministerstva Lukáš Milan. A právě ty byly od počátku omezené a peníze na nákup se nenašly.


Přesto Bartákovo vedení resortu v zakázce pokračovalo a těsně před Vánoci 2009 podepsalo kontrakt na devadesát svých vozidel. A přesvědčivě tvrdilo, že ještě ušetřilo. »Díky společné zakázce bude dosaženo výhodnějších cenových a dalších podmínek,« stálo tehdy v tiskové zprávě.


Současné vedení ministerstva už výhodnost kontraktu vidí jinak.


»Informace o dosažených úsporách není obsažena v žádném dokumentu souvisejícím s nákupem. Proto nemůžeme tvrzení o případných úsporách potvrdit ani vyvrátit,« říká mluvčí Jan Pejšek.


Na nás zbyli Slováci
Trik se společným nákupem se přitom měl odehrát ještě jednou - během loňského roku si tehdejší náměstek ministra obrany Jaroslav Kopřiva na schůzkách s lobbisty domlouval provizi za nákup finských minometů Nemo.


Podle Kopřivových představ, zachycených na nahrávkách MF Dnes, měl kontrakt proběhnout po vzoru Ivec - české ministerstvo bude předstírat nákup se Slováky, a tak zdůvodní doma i v Bruselu obejití soutěže.


»Je výslovně uvedeno, že když se dva státy spojí a provedou společnou akvizici, nemusí jít o soutěž. Samozřejmě to vědí i Francouzi a další, že když se s někým domluví, tak to takhle obechč.... Nám zbyli jen ti Slováci, abychom s nimi hráli toho betla,« říká v nahrávce náměstek.


Na nákup minometů však, i kvůli povolební výměně vedení obou ministerstev, nakonec nedošlo.


Qui bono?
Faktem je, že kdyby ministerstvo vypsalo na obrněná vozidla otevřenou soutěž, kterou mimochodem dříve slibovalo, mohlo si vybírat hned z několika různých typů.


»Například britské vozy RG-32 by zřejmě vyšly levněji než Iveca, a navíc mají větší odolnost vůči nástražným výbušným zařízením,« říká Jíří Komínek, dopisovatel renomovaného odborného časopisu Jane's Defence Weekly.


Další prostředky se mohly ušetřit jen díky samotné soutěži. Když se vpustí konkurence například do zakázek ve stavebnictví, cena zpravidla v průměru klesne o deset procent.


O důvodech, proč ministerstvo obrany chtělo nakupovat bez soutěže a pořídit si právě Iveca, můžeme jen spekulovat. Týdeník Ekonom se pokoušel získat vyjádření od exministra obrany Bartáka, ale neúspěšně. Nereagoval ani na SMS.


Za připomenutí nicméně stojí, že ze zakázky profitovalo několik domácích obchodníků se zbraněmi.


Prvním je společnost Praga-Export, která italského výrobce v Česku zastupuje a přes kterou dosud proběhly všechny nákupy vozů Iveco. Její manažeři odhadli zisk na osm až deset procent.


Další je firma Omnipol, za níž stojí přítel ministra financí Miroslava Kalouska Richard Háva. Ta pro většinu vozidel dodala norské zbraňové věže Kongsberg.


»Jen cena věží je navýšena o 25 procent. Omnipol získal za zprostředkování jejich dodávek 132 milionů korun,« zní jeden ze závěrů interního auditu zbrojních zakázek, který si nechal vypracovat ministr Alexandr Vondra.


A do třetice je zde firma MPI Group patřící Michalu Smržovi, známému Martina Bartáka, která pro Iveca dodala munici.


Iveco slavné i v Bruselu
Nákup vozidel Iveco navíc již několik měsíců zkoumá Evropská komise. Ta zjišťuje, zda Česko neporušilo evropská pravidla, když při obří zakázce nedalo šanci jiným výrobcům.


Ministerstvo se dříve zaštiťovalo právě společnou zakázkou se Slovenskem - při nákupu několika států je totiž možné uplatňovat výjimku, a vyhnout se povinnosti vypsat otevřenou soutěž.


Jak vyšetřování dopadne, zatím není jasné. Evropská komise nicméně dala již dříve najevo, že obří kontrakty bez soutěže ministerstvu obrany tolerovat nebude.


Naposledy se tak stalo loni v říjnu, kdy Česko zažalovala kvůli nákupu španělských letadel Casa, při kterých rovněž na soutěž nedošlo. Tím vyhověla stížnosti konkurenční firmy, italského výrobce Alenia Aeronautica, jež se o zakázku dříve ucházela.


»V našem podnětu jsme tvrdili, že ministerstvo obrany má sice právo provádět nákupy mimo režim zákona o veřejných zakázkách, ale pouze tehdy, když nakupuje nějakou utajovanou technologii. To rozhodně nebyl případ letadel, která si každý může prohlédnout na webu,« říká právník Radek Pokorný, jehož advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. stížnost pro Italy sepisovala.


Komise tyto argumenty uznala, a nyní je posuzuje Evropský soudní dvůr v Lucemburku.


V případě nákupu vozidel Iveco je situace podobná - ani zde si stát nepořídil žádné utajované technologie, nýbrž vozidla, která bývají vystavena na zbrojařských veletrzích.


Jak veliká pokuta Česku hrozí, se nedá přesně odhadnout. Minimální sazba se pohybuje ve výši několika milionů eur. Nicméně v Evropské unii se zatím neodehrál případ, kdy by se členský stát ocitl kvůli zbrojní zakázce před soudem."

Zdroj: Vladimír Šnídl - Blamáž s obrněnci, Ekonom, 5.5.2011
URL : https://www.valka.cz/CZE-ITA-LOV-7-62-B-t127386#430964 Verze : 6
Prototyp LOV 7,62 B (VPZ 418 14-55), Rota EOD ze sestavy 151. ženijního praporu, IDEB 2012, květen 2012. V době konání výstavy mělo vozidlo najeto řádově 4800 km, což bylo zhruba stejné množství, jaké měly Aligátory z výzbroje OS SR po několika letech provozu, které byly vystaveny na stejné akci. Jak je patrné na snímcích, vozidla pro Rotu EOD byla nakoupena s věžemi ZSRD 07 bez šestice zadýmovacích granátometů.
CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


URL : https://www.valka.cz/CZE-ITA-LOV-7-62-B-t127386#430976 Verze : 0
LOV 7,62 B (VPZ 422 51-64), Rota EOD, 151. ženijní prapor, cvičení Strong Campaigner 2014, červen 2014. Vozidla LOV 7,62 B zařazená v sestavě Roty EOD (EOD - explosive ordnance disposal) jsou určena k přepravě pyrotechnického týmu a jeho materiálu - pyrotechnického obleku EOD 9 nebo robota TALON, které byly do ČR dodány v roce 2013 v rámci programu americké vojenské pomoci. Součástí dodávky (resp. daru) v hodnotě 3,2 milionu dolarů bylo osm souprav robotů TALON, dvanáct souprav pro noční vidění, čtyři ochranné pyrotechnické obleky EOD 9, čtyři spektrometry pro určování chemických látek používaných při výrobě podomácku vyráběných výbušnin, osm souprav speciálního nemagnetického nářadí pro EOD specialisty a 48 detektorů kovu.
CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


CZE/ITA - LOV 7,62 B -


URL : https://www.valka.cz/CZE-ITA-LOV-7-62-B-t127386#514549 Verze : 2
LOV 7,62 B (VPZ 422 51-64), Rota EOD, 151. ženijní prapor, veletrh IDET 2015, Brno, květen 2015.
CZE/ITA - LOV 7,62 B -


URL : https://www.valka.cz/CZE-ITA-LOV-7-62-B-t127386#532963 Verze : 0
LOV 7,62 B (VPZ 418 14-55) opatřené maskovací soupravou vyvinutou v rámci výzkumného programu HOTCAM realizovaného VVÚ (resp. VOP CZ, lokalita VTÚO). Jeho cílem bylo analyzovat schopnosti stávajících maskovacích prostředků zavedených do AČR určených pro použití v regionech vyznačujících se extrémně vysokými denními teplotami vzduchu i terénu a vysokými hodnotami intenzity i délky slunečního svitu a navrhnout nové maskovací prostředky, které by při zabezpečování požadované shody signatury maskovaného objektu a pozadí plně respektovaly specifické vizuální a teplotní poměry v těchto regionech. Program byl realizován v průběhu let 2011 až 2013 a stál 8 milionů Kč hrazených ze státního rozpočtu.
CZE/ITA - LOV 7,62 B - (VVÚ)

(VVÚ)
URL : https://www.valka.cz/CZE-ITA-LOV-7-62-B-t127386#550132 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více