CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač)


     
Název:
Name:
RZ-12RZ-12
Originální název:
Original Name:
RZ-12
Kategorie:
Category:
radiový zaměřovač radio direction finder
Výrobce:
Producer:
VOP 026, divize VTÚPV, Vyškov
MEDTEC-VOP, Hradec Králové
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2007
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
2x průzkumná provozovna / 2x reconnaissance workplace:
- Land Rover Defender 130


2x přívěs / 2x trailer:
- PM 15 MiS
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
RZ-12 je mobilní radiový zaměřovač určený k pátrání, odposlechu, registraci a zaměřování radiových provozů v pásmu 100 až 1300 MHz (zejména v 1. a 2. leteckém pásmu).RZ-12 is mobile radio direction finder designated for search, radio intercept, registration and direction finding of radio communication in bandwidth 100 to 1300 MHz (1st and 2nd aviation wave band primarily).
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-RZ-12-radiovy-zamerovac-t66558#323271 Verze : 1
RZ-12


RZ-12 je mobilní radiový zaměřovač určený k pátrání, odposlechu, registraci a zaměřování radiových provozů v pásmu 100 až 1300 MHz (zejména v 1. a 2. leteckém pásmu).Systém umožňuje:
- vedení radiového průzkumu a zaměřování v daném kmitočtovém pásmu
- zadávání úkolů pro radiový odposlech
- zadávání úkolů pro rádiové zaměřování
- vyhodnocení prostoru radiového vysílače
- provádění radiového odposlechu vybraných radiových cílů s možností jeho záznamu
- zpracování a obousměrný přenos rozkazů, nařízení a povelů s nadřízeným velitelským stanovištěmRZ-12 je tvořen dvěma průzkumnými provozovnami postavenými na podvozku Land Rover Defender 130 (VPZ 145 58-45 a 147 19-80) a dvěma skříňovými přívěsy PM 15 MiS, které se používají pro přepravu anténního stožáru TVS-20 a nabíjecího soustrojí. Podle typu použitého anténního stožáru doba rozvinutí provozovny trvá od 30 do 90 minut. Za předpokladu rádiové viditelnosti a dosahu spojovacích prostředků lze vozidla od sebe umístit ve vzdálenosti zhruba 0,5 až 30 km.


Vývoj RZ-12 probíhal od srpna 2003 do června 2006 v rámci Národního programu vývoje obranných technologií a participovaly na něm společnosti VOP-026 Šternberk, s.p. / divize Vojenský technický ústav ochrany Brno a MEDTEC - VOP, spol. s r.o. Hradec Králové. Cílem projektu bylo realizovat prototyp RZ-12 tvořený dvěma radiovými zaměřovači a s ním provést podnikové, kontrolní a vojskové zkoušky. Systém byl posléze zaveden do výzbroje 532. střediska elektronického boje dislokovaného v Opavě (od 1.10. 2007 532. prapor elektronického boje). Celkové náklady za celou dobu řešení projektu činily 56 147 000 Kč (z toho bylo 54 436 000 Kč hrazeno ze státního rozpočtu).
Technicko-taktická data
Průzkumná provozovna
Hmotnost: 3 758 kg ?


Rozměry:
- délka: 5 390 mm
- šířka: 1 918 mm
- výška (včetně držáku antény): 3 758 mmPřívěs PM 15 MiS
Hmotnost: 1 440 kg


Rozměry:
- délka: 3 770 mm
- šířka: 1 745 mm
- výška (včetně držáku antény): 2 820 mm
Zdroje
1) www.53brigada.cz
2) www.army.cz
3) archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-RZ-12-radiovy-zamerovac-t66558#235505 Verze : 0
Průzkumná provozovna (VPZ 145 58-45) z výzbroje Roty RPz (?) ze sestavy 532. střediska elektronického boje, září 2007.
CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) -


CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) -


CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) -


CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) -


CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) -


CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-RZ-12-radiovy-zamerovac-t66558#309511 Verze : 0
Průzkumná provozovna (VPZ 145 58-45) z výzbroje Roty RPz (?) ze sestavy 532. praporu elektronického boje, Ostrava, Dny NATO 2009
CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) - vlastní foto

vlastní foto
CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) - vlastní foto

vlastní foto
CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) - vlastní foto

vlastní foto
CZE/GBR - RZ-12 (radiový zaměřovač) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-RZ-12-radiovy-zamerovac-t66558#327013 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více