Main Menu
User Menu

CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič)

     
Název:
Name:
MVKVR
Originální název:
Original Name:
MVKVR
Kategorie:
Category:
mobilní VKV rušič
Výrobce:
Producer:
VOP 026, divize VTÚO, Brno
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2005
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
rušič / jammer:
- Land Rover Defender 130 Td5


přívěs / trailer:
- PM 10 S
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
MVKVR je automatizovaný, dálkově řízený rušič pracující v pásmu VKV (30 až 108 MHz). Pracuje proti VKV rádiovým komunikačním prostředkům na taktickém stupni velení.
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-MVKVR-mobilni-VKV-rusic-t88156#327071Verze : 1
MOD
MVKVR

MVKVR je mobilní dálkově řízený rušič určený k rušení taktických fónických a datových rádiových spojů (systémy spojení, řízení a velení vojskům) v pásmu VKV (30 - 108 MHz). Prostředek dále může sloužit jako FM vysílač, spojovací stanice, provádět odposlech a vysílat klamné zprávy. Je schopen napojit se do sítě protivníka a analyzovat jeho signály. Činnost MVKVR je řízena z řídící provozovny systému RUP-FM-M. MVKVR je součástí systému MORUŠ (modulová stavebnice rušičů).

Vývoj s následnou výrobou jednoho prototypu se uskutečnil v průběhu července 2001 až prosince 2005 a stál 45 932 000 Kč, které byly hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany ČR.

Režimy činnosti MVKVR:
průzkumný režim
- monitorování aktivity ve zvoleném frekvenčním pásmu a sledování až několika set kanálů

odpověďový rušící režim
- odpověďové rušení jedné frekvence v závislosti na její aktivitě; používá se v případě rychlé reakce na aktivitu zdroje

sekvenční rušící režim
- cyklické pseudosoučasné rušení až několika desítek stanovených frekvencí

sekvenční rušící režim bez priorit 1
- režim používaný v případě, že není stanovena priority cíle; nejprve je provedena kontrola obsazenosti frekvencí, pak je zahájeno vlastní rušení každé frekvence po dobu stanovenou operátorem

sekvenční rušící režim bez priorit 2
- režim používaný v případě, že není stanovena priority cíle; nejprve je provedena kontrola obsazenosti frekvencí, pak je zahájeno vlastní rušení několika aktivních frekvencí vybraných náhodně počítačem

průzkumně rušící režim

dálkové řízení rušiče

režim klamání (ruční rušení)
používá se v případě závady automatického rušícího systému.

MVKVR je tvořen jednou rušící provozovnou postavenou na podvozku Land Rover Defender 130 Td5 se skříňovou nástavbou a jedním skříňovým přívěsem PM 10 S, který slouží pro přepravu nabíjecího soustrojí, pohonných hmot a dalšího pomocného materiálu nutného pro výstavbu provozovny. Rušící aparatura je složena z řídícího a komunikačního podsystému, přijímacího a vysílacího podsystému a anténního podsystému tvořeného čtyřmi anténami.

Do výzbroje Armády České republiky byl zaveden pouze prototyp (provozovna VPZ 242 60-20, přívěs VPZ 022 08-17), který je od roku 2006 používán 532. střediskem elektronického boje dislokovaným v Opavě (útvar byl k 1.10. 2007 transformován na 532. prapor elektronického boje).Technicko-taktická data
Pracovní frekvenční pásmo: 30 - 108 MHz
Vysílací výkon rušiče: 1000 W
Vysílací anténa: 1,5 - 30 MHz, všesměrová na stožáru TITANEX


Zdroje
1) www.53brigada.cz
2) www.army.cz
3) Infodeska, Den NATO 2009
4) archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-MVKVR-mobilni-VKV-rusic-t88156#327082Verze : 0
MOD
MVKVR (provozovna VPZ 242 60-20; přívěs VPZ 022 08-17) z výzbroje 532. střediska elektronického boje, červen 2006.
CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-MVKVR-mobilni-VKV-rusic-t88156#327120Verze : 0
MOD
MVKVR (provozovna VPZ 242 60-20; přívěs VPZ 022 08-17) z výzbroje 532. střediska elektronického boje, červen 2007.
CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-MVKVR-mobilni-VKV-rusic-t88156#327121Verze : 0
MOD
MVKVR (VPZ 242 60-20) z výzbroje 532. praporu elektronického boje, Ostrava, Dny NATO 2009
CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) - vlastní foto

vlastní foto
CZE/GBR - MVKVR (mobilní VKV rušič) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-GBR-MVKVR-mobilni-VKV-rusic-t88156#326983Verze : 0
MOD