Main Menu
User Menu

CL - Brummer

Brummer class

Brummer-Klasse

     
Název:
Name:
Brummer
Originální název:
Original Name:
Brummer-Klasse
Kategorie:
Category:
lehký křižník
(minonosný křižník)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1915-DD.07.1916
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
SMS Brummer
SMS Bremse
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
německé označení: Minenkreuzer / Kleiner Kreuzer
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.orgupravil: FiBe (12-JUL-2017)
URL : https://www.valka.cz/CL-Brummer-t27749#98344Verze : 1