Main Menu
User Menu

CHN - JYL-1 (přehledový rádiolokátor)

JYL-1
Prehľadový 3D rádiolokátor ďalekého dosahu pracujúci na frekvencii 2900-3100 MHz. Max. dosah rádiolokátora je 320-450 km s rozlišovacou schopnosťou 200 m a presnosťou +/- 100 m v diaľke a 0,3° v azimute. Rádiolokátor je mobilný, tvorený celkom 3 vozidlami. Anténna jednotka mlôže byť inštalovaná na samostatnom nákladnom automobile (6x6), alebo návese. Obsluhu tvorí 8 osôb, čas prípravy k bojovému použitiu po zaujatí postavenia (a rovnako aj zvinutie do pochodovej polohy) je do 1 hodiny.
-

Výrobca: China Electronics Technology Group Corporation

Opakovacia frekvencia: 430 Hz
Šírka lúča: 1,5°
Stredná doba medzi poruchami: >800 hod
Stredná doba opravy: <0,5 hod
Azimut: 360° (celokruhovo)
Elevácia: 0°- 25°
Výškový dosah: 25000 m
Užívatelia:
(3-12 ks v rokoch 2005-2013)Zdroj: Visingr Lukáš: Zbraně pro Venezuelu; ATM 2008/06; ISSN: 1802-4823
www.radartutorial.eu
www.ausairpower.net
URL : https://www.valka.cz/CHN-JYL-1-prehledovy-radiolokator-t208850#590604Verze : 4
MOD
ČLR přehledový radar JYL-1


Zdroje fotografií
https://imgur.com/gallery/tFEEMIX
twitter.com
twitter.com
CHN - JYL-1 (přehledový rádiolokátor) -


CHN - JYL-1 (přehledový rádiolokátor) - JYL-1 ve výzbroji venezuelské PVO.

JYL-1 ve výzbroji venezuelské PVO.
CHN - JYL-1 (přehledový rádiolokátor) - Radar JYL-1 ve výzbroji syrské PVO.

Radar JYL-1 ve výzbroji syrské PVO.
CHN - JYL-1 (přehledový rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/CHN-JYL-1-prehledovy-radiolokator-t208850#643618Verze : 0
MOD