Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
C20
Originální název:
Original Name:
C20
Kategorie:
Category:
opakovací puška
Výrobce:
Producer:
DD.07.2019-DD.MM.RRRR Colt Canada, Kitchener
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
4,1 kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 NATO
Délka:
Length:
96,2 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
44,7 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.coltcanada.com/c20.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Colt_Canada_C20_DMR

URL : https://www.valka.cz/CAN-C20-t238702#660039Verze : 1