Main Menu
User Menu

CAN - Browning FN HP No. 2 Mk I*

samonabíjecí pistole

     
Název:
Name:
Browning FN HP No. 2 Mk I*
Originální název:
Original Name:
Browning FN HP No. 2 Mk I*
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
John Inglis Company, Kanada
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,92 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger
Délka:
Length:
197 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
118 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
14
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
350 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CAN-Browning-FN-HP-No-2-Mk-I-t11955#383511Verze : 0
MOD
CAN samonabíjecí pistole Browning FN 9 mm HP No.2 Mk. I*
Ráže : 9 mm Luger
Spoušťové ústrojí: jednočinné, SA – Single Action
Zásobník : dvouřadý, kapacita 14 nábojů
Váha: 0, 92 kg (nenabitá)
Délka: 197 mm
Délka hlavně: 118 mm
Úsťová rychlost : cca 360 m/s (dle různých laborací nábojů)
Výrobce : John Inglis Company – CAN
Poznámka:


Na fotografii je kanadská varianta známého Browningu HP 1935. Nejedná se o vylepšenou verzi, je prostě jiná. Abychom pochopili proč tomu tak je, musíme se podívat zpět do historie této zbraně.


John Moses Browning, pracující pro belgickou zbrojovku Fabrique Nationale, započal práce na nové pistoli roku 1921 na objednávku francouzské vlády. Francouzské požadavky zahrnovaly možnost použití nástavné pažby, stavitelné hledí do 500 m, ráži 9 mm Luger apod. Úkol to nebyl lehký, neboť Browning nemohl použít principy se své velmi úspěšné pistole Colt M 1911, které byly chráněné řadou patentů. Musel tak obcházet své vlastní řešení spoušťového ústrojí, uzamykání závěru, způsobu rozebírání, záchytu závěru, pojistky atd. Vývoj proto trval velmi dlouho, pistole procházela řadou zkoušek, kde se postupně přizpůsobovala podle připomínek zkušebních komisí – byl přepracován bicí mechanismus, zjednodušen způsob rozebírání atd.


Roku 1926 J. M. Browning zemřel a ve vývoji dále pokračoval vynikající konstruktér Dieudonne Saivé, který už před tím s Browningem úzce spolupracoval a na dosavadním vývoji budoucího HP měl značný podíl. Roku 1928 došlo opět k zásadnímu přepracování konstrukce, neboť právě vypršela patentová ochrana Coltu 1911, takže kupříkladu mohl být použit zvnějšku ovládaný záchyt závěru apod. O rok později však došlo ke krachu na newyorské burze, který zahájil hospodářskou krizi. V jejím důsledku francouzská vláda od kontraktu odstoupila.


Sériová výroba tak byla zahájena až roku 1934 a o rok později přijala pistoli do výzbroje belgická armáda. Do začátku války se u FN vyrobilo asi 70 000 kusů pistolí. Roku 1940 však Belgii obsadila německá armáda. Výroba HP pokračovala dál pro německou armádu. V letech 1940-41 však Belgii opustila řada pracovníků FN včetně D. Saivé. Odešli do Londýna, kde je britská vláda požádala o rozjetí výroby pistolí HP, které by tak nahradily dosavadní revolvery Webley a Enfield.


Výkresy však zůstaly na Němci okupovaném území, proto Saivé zčásti zpaměti, zčásti podle šesti opotřebovaných pistolí HP, které se v Anglii našly, vytvořil novou výkresovou dokumentaci. Ve státní zbrojovce v Enfieldu se však nakonec vyrobily jen dvě pistole, neboť bylo rozhodnuto zahájit výrobu v Kanadě.


Bylo sice třeba vyřešit teritoriální spor (v roce 1902 došlo k teritoriální dohodě o rozdělení trhu mezi firmami FN a Colt. První z nich ovládala Belgii, Francii, Německo, Rakousko-Uhersko a Španělsko, zatímco druhá dodávala zbraně na trh USA a Velké Británie), ale dohoda se zdařila s tím, že po válce bude výroba pistolí HP vrácena zpět do Evropy, včetně strojního zařízení.


Zbývalo převést Saivém rekonstruované výkresy na palcové míry a zahájit u firmy J. Inglis v Torontu výrobu. Ta začala v lednu 1944 pro dva hlavní zákazníky – nacionalistickou Čínu (jejíž objednávka zněla na 200 000 kusů) a pro Spojené království.


Pistole určené pro Čínu byly značeny jako No.1 Mk.I. Posléze došlo na pistoli k následujícím změnám: předně byl změněn tvar odemykací křivky zkráceného Browningova uzamykacího mechanismu, dále bylo změněno místo působení bicí pružiny na kohout, čímž se z pohledu střelce snížila síla potřebná k jeho ručnímu napnutí a zvýšila se jeho rychlost při dopadu, byl také pozměněn tvar vytahovače a vyhazovače. Takto upravené pistole byly značeny Mk.I*.


Není známo kolik pistolí No.1 se skutečně dostalo do Číny a kolik jich skončilo ve výzbroji kanadských a britských jednotek.


Pro Velkou Británii, Kanadu, Austrálii a Řecko byly vyráběny pistole označené jako No.2. Na rozdíl od pistolí No.1 neměly stavitelná mířidla a drážku ve hřbetu rukojeti pro nasazení nástavné pažby. Pevné hledí bylo umístěno ve zvláštní vyvýšenině, tvarem odpovídající původnímu můstku se stavitelným hledím. Proto je hmotnost pouzdra závěru pistole No.2 a No.1 stejná. Pistole No.2 byly opět vyráběny ve dvou variantách No.2 Mk.I a Mk.I*, které jinak odpovídaly svým protějškům No.1 Mk.I a Mk.I*.


Kanadská pistole HP se od belgických originálů lišily ještě v dalších věcech. Asi nejdůležitější změnou byla kapacita zásobníku, která byla v kanadském provedení zvýšena ze 13 nábojů na 14. Zatímco belgický HP byl vyráběn třískovým obráběním, kanadský se vyráběl vypalováním ze silného ocelového plechu. Střenky rukojeti jsou v kanadském provedení z černého bakelitu, belgické se vyráběly z ořechového dřeva. Dřevěná pažba pro pistoli No.1, vyráběná u ontarijské firmy Small Arms, Ltd, byla dutá a současně sloužila jako pouzdro na pistoli a jeden zásobník. Belgický originál měl pažbu plnou a kožené pouzdro k ní bylo z jedné strany přišroubováno.


Do Británie byly pistole dodávány bez ohledu na provedení mířidel, tedy jak verze No.1 tak No.2. Výroba běžela od ledna 1944 do září 1945. Celkem bylo v Kanadě vyrobeno 151 816 kusů pistolí HP. V Belgii byla výroba obnovena po skončení II. svět. války. Je sice pravda, že výroba pokračuje dodnes, ve skutečnosti však byla na přelomu 20. a 21. století předána do Portugalska, čímž kvalita výroby prudce poklesla.
URL : https://www.valka.cz/CAN-Browning-FN-HP-No-2-Mk-I-t11955#77406Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/CAN-Browning-FN-HP-No-2-Mk-I-t11955#38874Verze : 0
MOD