C-2B1.623

     
Typ:
Type:
Avia C-2B
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
623
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR A-123
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
23.07.1948 začal za letu vynechávat motor letounu C-2B.623. Pilot Daniel Aloni po ztrátě orientace zvolil nouzové přistání do pole JZ od obce Chotělice. Pilot opustil letoun, ale nevypnul požární kohout ani magneta a letoun shořel. To bylo v hlášení označeno za hrubou chybu která právě prot vedla k úplné ztrátě stroje. Tyto informace pochází z hlášení velitele Vojenské letecké akademie plukovníka Františka Rypla ze dne 3. srpna 1948, uloženého v archivu Ministerstva vnitra České republiky, číslo spisu 425-361-4 July 23, 1948 began to omit the engine of the C-2B.623 during the flight. After losing his orientation, pilot Daniel Aloni chose an emergency landing in the SW field from the village of Chotělice. The pilot left the plane, but did not turn off the fire cock or magnet and the plane burned. This was described in the report as a gross error which just led to the complete loss of the machine. This information comes from the report of the commander of the Military Aviation Academy, Colonel František Rypl, dated August 3, 1948, stored in the archives of the Ministry of the Interior of the Czech Republic, file number 425-361-4
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2B1-623-t237910#657935 Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Air Academy
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR A-123
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standardní vojenská
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR kov, stříbrná
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR metalic, silver
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2B1-623-t237910#657936 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více