C-2B.521

     
Typ:
Type:
Avia C-2B
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
521
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR A-171
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
20.07.1948 nezvládl přistání Maxmilian Ruff a propadl se s letounem C-2B.521 asi z výšky 1,5m. Letoun byl hodně poškozen (vyvrácený podvozek, proražená náběžná hrana, zlomená vrtule atd.), ale byl opraven. Křídlo a vrtule byly vyměněny ve školních dílnách sejmuté dílce odešli k tvární opravě. Škoda činila 20% z celkové ceny letounu. 20.07.1948 failed to land Maxmilian Ruff and crashed with a C-2B.521 aircraft from a height of about 1.5 m. The aircraft was badly damaged (overturned landing gear, punctured leading edge, broken propeller, etc.), but was repaired. The wing and propellers were replaced in school workshops. The removed parts went to a repair shop. The damage was 20% of the total price of the aircraft.
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2B-521-t237907#657898 Verze : 0
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Air Academy
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR A-171
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standardní vojenská
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR kov, stříbrná
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR metalic, silver
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2B-521-t237907#657899 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více