C-2.120

     
Typ:
Type:
Avia C-2
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
120
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-22.08.1947 UC-48
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
22.08.1947 zničen při nehodě
22.08.1947 destroyed in crash
Poznámka:
Note:
rtm. Augustin Chudý, žák Leteckého učiliště, zahynul při letecké nekázni nad bydlištěm. rtm. Augustin Chudý, a student of the Aviation School, died during an air indiscipline over his residence.
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2-120-t237598#656781 Verze : 2
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
22.08.1947
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-22.08.1947 Letecké učiliště
DD.MM.RRRR-22.08.1947 Aviation School
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-22.08.1947 UC-48
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-22.08.1947 standardní (high visibility)
DD.MM.RRRR-22.08.1947 standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-22.08.1947 standardní vojenská
DD.MM.RRRR-22.08.1947 standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-22.08.1947 kov, stříbrná
DD.MM.RRRR-22.08.1947 metalic, silver
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2-120-t237598#656782 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více