C-2.116

     
Typ:
Type:
Avia C-2
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
116
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-15.07.1947
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
15.07.1947 zničen při nehodě
15.07.1947 destroyed in crash
Poznámka:
Note:
pilot Antonín Roupec z LVA zahynul, porucha motoru pri nočnom lete, následný pád po strate rýchlosti pilot Antonín Roupec from LVA, engine failure during night flight, subsequent fall after loss of speed
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2-116-t237499#656511 Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
15.07.1947
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-15.07.1947 Letecká vojenská akademie
DD.MM.RRRR-15.07.1947 Military Air Academy
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-15.07.1947
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-15.07.1947 standardní (high visibility)
DD.MM.RRRR-15.07.1947 standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-15.07.1947 standardní vojenská
DD.MM.RRRR-15.07.1947 standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-15.07.1947 šedozelená
DD.MM.RRRR-15.07.1947 grey-green
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zbyněk Čeřovský, Martin Čížek; Zlomená křídla Československa - Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1857-3
URL : https://www.valka.cz/C-2-116-t237499#656513 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více