Main Menu
User Menu

C-11 xxxxxx (HF-28)

C-11 xxxxxx / HF-28

     
Typ:
Type:
C-11
Výrobce:
Producer:
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
?
Číslo stroje:
Serial Number:
?
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AŠ-21
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR 1x Kulomet UBS 12,7 mm
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 11. letecký stíhací pluk / 11. stíhací letecký pluk
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR HF-28
01.07.1957-DD.MM.RRRR ?
Poznámka:
Note:
TR č. 55/53 z 15.10.1953 "Přidělení pilotů a letounů technikům v letkách" (1. letka 3 roj - mechanik des. Chrobok)
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
Kronika 11. slp
Fotografie letounu HF-28 v r. 1956 na záložním letišti
URL CZ: https://www.valka.cz/C-11-xxxxxx-HF-28-t105129#376369Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/C-11-xxxxxx-HF-28-t105129#376369Version : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Horní plochy:
Upper Surfaces:
Šedozelená / Avion 2036.02
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
Šedozelená / Avion 2036.02
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s bílým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s bílým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s bílým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Československé vojenské letectvo 1945-1957, Miroslav Irra, Jaroslav Matoulek, Stanislav Vystavěl; Vydavatelství Jan Máče
Fotografie viz. nahoře
URL CZ: https://www.valka.cz/C-11-xxxxxx-HF-28-t105129#376442Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/C-11-xxxxxx-HF-28-t105129#376442Version : 0
Diskuse
Podle sdělení od jednoho z pamětníků 11. slp není vyloučeno, že první dva letouny C-11 u pluku "pocházely" z dodávky ze SSSR.
URL CZ: https://www.valka.cz/C-11-xxxxxx-HF-28-t105129#376482Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/C-11-xxxxxx-HF-28-t105129#376482Version : 0