Main Menu
User Menu

Bursa, Stano

Mitchelly, Operácie sovietskeho diaľkového letectva nad Slovenskom v rokoch 1944/45

     
Název knihy:
Name of the book:
Mitchelly, Operácie sovietskeho diaľkového letectva nad Slovenskom v rokoch 1944/45
Autor:
Author:
Stano Bursa
Místo vydaní:
Published in:
Krakow, Poľsko
Nakladatelství:
Publisher:
Degart, s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2017
Počet stran :
Pages:
180
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-971891-2-9
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Predhovor
1. Úvod 2. Tri Duby (4. - 16. september 1944) 3. Rohozná (17. september - 22. október 1944)
Výsadok „VITOVSKÝ“ (21.9.1944)
Výsadok „JURAJ“ (17.10.1944)
4. Donovaly (23. október - 31. október 1944)
Výsadok „TOĽA“ (27.10.1944)
Výsadok „ILKA“ (27.10.1944)
5. Záverečné resumé k letom Mitchellov v rámci SNP na teritóriu povstaleckého územia
6. Pomoc prilieta aj v zime (24. november - 22. december 1944)
Výsadok „VÁH“ (21.12.1944)
Výsadok „DOLGOJ“ (21.12.1944)
7. Lety nad Protektorát (1. január - 1. apríl 1945)
Výsadok „ROBLIČKA“ (1.1.1945 / 21.2.1945)
Neznámy výsadok v Sudetách (21.2.1945)
Výsadok v Lindavskom lese (17.3.1945)
Výsadok „OLES“ (17.3.1945)
Výsadok „TKÁČIK-PETRÚŇOVÁ“ (17.3.1945)
8. Posádky, ktoré sa podieľali na vysadení výsadkov na teritóriu Československa v rokoch 1944/1945 z palúb lietadiel B-25 Mitchell
9. Záverečné konštatovanie
Poďakovanie
Zdroje
Prílohy
- Príloha 1: Použité skratky
- Príloha 2: Tabuľka hodností
- Profily lietadiel
Anotace:
Anotation:
Kniha "Mitchelly" je prvou časťou trilógie kníh popisujúcich operácie sovietskeho diaľkového letectva nad Slovenskom a Protektorátom Čechy a Morava v rokoch 1944/45.
Text knihy popisuje okolnosti letov, uskutočnených lietadlami North American B-25 Mitchell pod sovietskou vlajkou na pomoc povstalcom na území Slovenska počas Slovenského Národného Povstania, ako aj neskôr po potlačení povstalcov do hôr. Taktiež analyzuje lety s výsadkármi na území bývalej Československej republiky a objasňuje aj osudy výsadkárov a ich činnosť na zemi.
Recenze:
Review:
- vynikajúca publikácia nabitá informáciami získanými v ruských archívoch a u pamätníkov, resp. ich potomkov. Odporúčam všetkým záujemcom o sovietske letectvo v rokoch 2. sv. vojny, resp. o SNP. Mrzí ma len absencia jazykovej korektúry, na ktorú však autor upozorňuje v tiráži knihy. Nepatrím k jazykovým fašistom, ale výrazy ako "jednalo sa o stroj ..." či "medaila za dobitie Berlína" alebo použité čechizmy zbytočne znižujú úroveň inak brilantnej publikácie. Teším sa na druhý diel a ponúkam bezplatne svoje služby pri jazykovej korekcii... Smile

URL : https://www.valka.cz/Bursa-Stano-t197640#567656Verze : 8
MOD
Diskuse
Marek, link nefunguje ....

PS: Už som si to objednal cez Magnetpress. Vďaka za avízo Smile.
URL : https://www.valka.cz/Bursa-Stano-t197640#567666Verze : 2
MOD