Main Menu
User Menu
Reklama

Bursa, Stano: Letka 13

     
Název knihy:
Name of the book:
Letka 13
Autor:
Author:
Stano Bursa
Místo vydaní:
Published in:
Piešťany
Nakladatelství:
Publisher:
Balneologické múzeum Imricha Wintera a Trnavský samosprávny kraj
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
380
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89155-38-5
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Slovo vydavateľa (5)
Úvod (8)
Prehľad histórie Letky 13 (11)
Letka 13 v obrazoch (63)
Vznik Letky 13 (66)
Prvé frontové nasadenie v roku 1941 (80)
Dánsko (108)
Druhé frontové nasadenie - 1. garnitúra (október 1942 až júl 1943)
Stíhací piloti - príslušníci 1. garnitúry Letky 13, ktorí padli na východnom fronte (169)
Stíhací piloti - príslušníci I. garnitúry Letky 13, ktorí sa živí vrátili po ich nasadení na východnom fronte na rodné Slovensko (184)
Výsledky I. garnitúry (210)
Kuriéri letky (216)
Protilietadloví delostrelci (222)
Medziobdobie medzi dvoma garnitúrami (226)
Druhé frontové nasadenie - II. garnitúra (júl 1943 - október 1943) (234)
Príslušníci lietajúceho personálu II. garnitúry Letky 13 (259)
Vyznamenania príslušníkov Letky 13 ktoré obdržali za svoje bojové nasadenie na východnom fronte (304)
Pohotovostná letka (320)
Slovenské národné povstanie (350)
Záver (372)
Zoznam použitých skratiek (374)
Prehľad hodností v Slovenskej armáde v rokoch 1939-1945 (375)
Literatúra a pramene (376)
Anotace:
Anotation:
Reprezentačná kniha od znalca leteckej histórie Stana Bursu prináša ucelený pohľad na doteraz tabuizovanú a prehliadanú tému pôsobenia slovenského stíhacieho letectva v čase 2. svetovej vojny. Venuje sa anabáze slávnej Letka 13 od jej vzniku v roku 1939, cez nasadenie na východnom fronte, presun na Slovensko k obrane jeho vzdušného priestoru až po jej tragický zánik v roku 1944, ako aj následnému pôsobeniu niektorých jej príslušníkov v Slovenskom národnom povstani. Kniha opisuje život príslušníkov letky objektívnym pohľadom bez ideologizujúceho balastu. Veľkým prínosom knihy je aj ucelený zoznam stíhacích pilotov letky s ich životopisnými medailónmi. Kniha navyše zachytáva aj osudy iných príslušníkov, ktorí pôsobili s Letkou 13 (kuriéri, protilietadloví delostrelci, mechanici pod.). Publikácia je skutočne výnimočným dielom v danej oblasti na Slovensku. Je výsledkom desaťročia trvajúcej mravenčej práce autora nielen v archívoch, ale aj v teréne s vtedy ešte žijúcimi pilotmi alebo ich rodinami. Mnohé fotografie ale i informácie sú publikované vôbec po prvýkrát.

Vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera a Trnavský samosprávny kraj v roku 2020
Recenze:
Review:
Ďalší počin neúnavného bádateľa Stana Bursu prináša množstvo známych, ale hlavne neznámych fotografií súvisiacich s Letkou 13. Medailóny nám predstavujú osudy letcov bytostne spojených s Letkou 13.


V knihe je vložený plagát formátu A2, na ktorom je zobrazený motív prednej obálky knihy.


Nesmie chýbať v knižnici leteckého fanúšika Wink.
URL : https://www.valka.cz/Bursa-Stano-Letka-13-t238441#659307Verze : 0
MOD
Reklama