Main Menu
User Menu

Burgsthalerova bojová skupina [1943-1943]

Battle Group Burgsthaler

Kampfgruppe Burgsthaler

     
Název:
Name:
Burgsthalerova bojová skupina
Originální název:
Original Name:
Kampfgruppe Burgsthaler
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
07.04.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.03.1943-07.04.1943 XVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
05.03.1943-07.04.1943 Burgsthaler, Hugo (Major)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Burgsthalerova-bojova-skupina-1943-1943-t228561#635205Verze : 1
MOD
22. tanková divize byla koncem roku 1942 během neúspěšné operace na záchranu obklíčené 6. armády u Stalingradu těžce zdecimovaná a následně operovala rozdělená na několik bojových skupin a přesouvala se na jihozápad, na přelomu ledna a února 1943 působila v okolí Sverdlovska. Na základě rozkazu vydaného už 9. února 1943 Skupinou armád Don byla divize zrušena, ve skutečnosti došlo k jejímu rozpuštění až počátkem března. Divizní bojové skupiny podřízeny přímo XVII. armádnímu sboru a byla z nich zformována bojová skupina, po svém veliteli pojmenovaná Kampfgruppe Burgsthaler.


Základem bojové skupiny byla gepanzerte Gruppe 204 (Obrněná skupina 204 sestavená z tankové roty a roty obrněných transportérů ze zrušeného Tankového pluku 204) a I. prapor Pluku tankových granátníků 129; dále disponovala jednou rotou stíhačů tanků, motocyklistickou střeleckou rotou, spojovací rotou a baterií protiletadlového dělostřelectva.
Původním úkolem majora Burgsthalera nebylo pokračovat se svou Kampfgruppe v bojové činnosti, ale postarat se o její zrušení - proto byla zařazena do armádních záloh. Už 10. března však obdržela rozkaz zapojit se do odražení sovětského průlomu. Teprve poté se mohla přesunout do Čistjakova na východní Ukrajině, kde byly její jednotky použity k doplnění stavu 23. tankové divize.
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
Samuel W. Mitcham: The Panzer Legions: A Guide to the German Army Tank Divisions of World War II and Their Commanders
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Burgsthalerova-bojova-skupina-1943-1943-t228561#635210Verze : 2
MOD