Burchard, Heinrich

     
Příjmení:
Surname:
Burchard Burchard
Jméno:
Given Name:
Heinrich Heinrich
Jméno v originále:
Original Name:
Heinrich Burchard
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál protiletadlového dělostřelectva General of the Anti-aircraft Artillery
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
inženýř Engineer
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.10.1894 Fulda /
05.10.1894 Fulda /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.04.1945 Quassel /
11.04.1945 Quassel /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Letecké župy XI - Commander of the 11th Air Region
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- spáchal samovraždu - Committed suicide
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Burchard-Heinrich-t124722#424438 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Burchard Burchard
Jméno:
Given Name:
Heinrich Heinrich
Jméno v originále:
Original Name:
Heinrich Burchard
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.03.1915 praporčík
18.04.1915 poručík
01.08.1922 nadporučík
01.01.1928 kapitán
01.07.1934 major
01.04.1935 major (Luftwaffe)
01.10.1936 podplukovník
01.02.1939 plukovník
01.11.1940 generálmajor
01.08.1942 generálporučík
01.09.1944 generál protiletadlového dělostřelectva
01.03.1915 Fähnrich
18.04.1915 Leutnant
01.08.1922 Oberleutnant
01.01.1928 Hauptmann
01.07.1934 Major
01.04.1935 Major (Luftwaffe)
01.10.1936 Oberstleutnant
01.02.1939 Oberst
01.11.1940 Generalmajor
01.08.1942 Generalleutnant
01.09.1944 General der Flakartillerie
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Burchard-Heinrich-t124722#425482 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více