Main Menu
User Menu

Bulharská armáda [1991- ]

Bulgarian Army (Bulgarian Armed Forces) / Българска армия

     
Název:
Name:
Bulharská armáda
Originální název:
Original Name:
Българска армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1991
Předchůdce:
Predecessor:
Bulharská lidová armáda (Българска народна армия), BNA
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Vrchní velitel:
Higher Commander:
Prezident Bulharské republiky
Politické řízení:
Political Direction:
Ministerstvo obrany
Vojenské řízení:
Military Direction:
Generálni štáb (1991-2009)
Štáb obrany (od 2009)
Složení:
Composition:
Bulharské pozemní sily
Bulharské vzdušné síly
Bulharské námořnictvo
Poznámka:
Note:
súčasť NATO od 29.03.2004
Zdroje:
Sources:
bg.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Bulharska-armada-1991-t202619#578273Verze : 4
MOD