Main Menu
User Menu
Reklama

Budyně nad Ohří

hrad

     
Název:
Name:
Budyně nad Ohří
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
hrad a zámek
Stav:
Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Obec:
Municipality:
Budyně nad Ohří
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°24'16.8779752"N 14°7'29.9450684"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1173
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
August Sedláček: Místopisný slovník historický království českého (1998)
https://www.valka.cz/
URL : https://www.valka.cz/Budyne-nad-Ohri-t67982#416844Verze : 0
MOD
Budyně nad Ohří


Nachází se asi 10 km JV. od Litoměřic (okres Litoměřice, kraj Ústecký). Počátky hradu lze klást s pravděpodobností do období kdy bylo založeno město – tj. 2. pol. 13. stol. V roce 1336 se stal hrad majetkem Zajíců z Hazmburka –a to na dlouhých 300 let. Raně gotický vodní hrad začal být přestavován ve 2. pol. 15. století, avšak již nedlouho na to jej nechal přestavět Jan Zbyněk Zajíc na renesanční zámek. Po Zajících z Hazmburka se stali majiteli teď již zámku Šterberkové, poté následovali Ditrichštejnové a následně Herbersteinové. Rok 1759 nebyl dobrý ani pro zámek ani pro město – vypálili je totiž Prusové. Budovy zámku pak dále podléhaly zubu času a tak musely být některé části roku 1823 demolovány. Léta 1906-1911 byla naopak dobrá – došlo k renovaci. Z původně čtyřkřídlé dispozice se tak podařilo alespoň zachovat zbylé dva křídla. Pozdně gotické západní křídlo s arkýři a severní křídlo s hranolovou věží.


Literatura:
Nováková, Marcela a kol. Hrady a zámky : v Čechách na Moravě, ve Slezsku. Praha, 2005. ISBN 80-7033-874-1.
Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.
URL : https://www.valka.cz/Budyne-nad-Ohri-t67982#239240Verze : 1
Budyně nad Ohří
Budyně nad Ohří - Celkový pohled na hradní jádro, foto vlastní

Celkový pohled na hradní jádro, foto vlastní
Budyně nad Ohří - Vstupní brána do hradního areálu, foto vlastní

Vstupní brána do hradního areálu, foto vlastní
Budyně nad Ohří - Budyně nad Ohří dle D. Menclové, v horní části celé půdorysné schéma s části přiléhajícího města, v dolní části plán jádra, černě dochovaná část, bíle část zaniklá
Durdík 2000, s. 90 obr. 149

Budyně nad Ohří dle D. Menclové, v horní části celé půdorysné schéma s části přiléhajícího města, v dolní části plán jádra, černě dochovaná část, bíle část zaniklá
Durdík 2000, s. 90 obr. 149

URL : https://www.valka.cz/Budyne-nad-Ohri-t67982#628908Verze : 1
Historická vyobrazení
Budyně nad Ohří - Budyně ve 20. letech 19. století na kresbě od J. Šembery
Durdík 2000, s. 91 obr. 150

Budyně ve 20. letech 19. století na kresbě od J. Šembery
Durdík 2000, s. 91 obr. 150

URL : https://www.valka.cz/Budyne-nad-Ohri-t67982#688004Verze : 0