Main Menu
User Menu

Brückenleger IVb/IVc (mostný tank)

Po vypuknutí 2.svetovej vojny vyvstala po bojových skúsenostiach potreba mobilných mostných konštrukcií na prekonávanie prekážok. Preto bol na prelome rokov 1939/40 započatý vývoj mostného tanku na podvozku PzKpfw IV.
Úlohy sa zhostili firmy Krupp a Magirus. Most mal byť 9 m dlhý a mal mať nosnosť 28 ton. Ako platformu pre nesenie mostov boli použité najprv verzie Pz.Kpfw IV Ausf.C, neskôr Pz.Kpfw IV Ausf.D. Firma Krupp vytvorila i experimentálne platformy B.W.II, ktorá mali torzné pruženie pojazdových kolies (6 ks väčších kolies na každej strane).Friedrich KRUPP AG, Essen


Podľa nariadenia z 22.2.1939 bolo v 6-7/1939 vo firme postavených 6 ks tohoto mostného tanku na verzii Pz.Kpfw.IV Ausf.C (Fgst.Nr.80435 - 80440). Ďalšie 4 ks na platforme Pz.Kpfw.IV Ausf.D boli dokončené medzi 2-4/1940.C.D.MAGIRUS, Ulm


Do 3/1940 bolo postavených 10 ks.Celkovo sa udáva vznik jedného prototypu postaveného z nepancierovanej ocele, ktorý nebol zaradený do bojových jednotiek a 20 ks plnohodnotných bojových strojov.
Plánovalo sa postavenie ďalších 60 ks mostných strojov, ale pravdepodobne bol program zastavený skôr, než mohli byť vyrobené ďalšie stroje.
2.3.1940 boli prvými strojmi vyzbrojená 1.PzDiv., neskôr nimi boli vyzbrojené i 2., 3., 5. a 10.PzDiv. Každá dostala po 4 stroje. Nasadené boli pri obsadzovaní Holandska, Belgicka a Francúzska. Stroje a ich služba u jednotiek nebola hodnotená dobre a tak boli preživšie stroje prebudované na štandardné tanky (16 ks), resp. poslúžili i ako cvičné stroje.
Stroje boli vyzbrojené jedným guľometom MG 34.
Výroba mostného tanku na platforme Pz.Kpfw.IV bola zastavená. Objednané boli prototypy vylepšenej verzie. V 1/1941 boli vo firme Krupp dokončené 4 ks Brückenleger IVc. Nové stroje mali hmotnosť 28 ton a dĺžka mostovky bola 10 metrov. Tieto stroje boli v rámci 3.Kompanie Panzer Pionier Battalion 39 z 3. Panzer division nasadené na východnom fronte. Je zaznamenaný prípad nasadenia 2 ks BL IVc z 25.6.1941 pri premostení rieky širokej 18 metrov.
Ďalšie stroje neboli vyrobené.


Špeciálnou verziou mostového tanku bola verzia s výsuvnou lavičkou pre pechotu Brückenleger IVs .*zdroj :


Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Gepanzerte Pionier-Fahrzeuge (Armored Combat Enginner Vehicles) Goliath to Raeumer S, Panzer Tracts no.14, 1998, ISBN 1-892848-00-7
Janusz Ledwoch - Pz.Kpfw.IV, Militaria no.4, Varšava 1993, ISBN
www.achtungpanzer.com
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Brückenleger IVb - experimentálny podvozok

Brückenleger IVb - experimentálny podvozok
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Brückenleger IVb - experimentálny podvozok

Brückenleger IVb - experimentálny podvozok
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Brückenleger IVc

Brückenleger IVc
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Brückenleger IVb

Brückenleger IVb
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Brückenleger IVc

Brückenleger IVc
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Brückenleger IVb

Brückenleger IVb
URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-IVc-mostny-tank-t31690#114291Verze : 0
MOD
www.ebay.com
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-IVc-mostny-tank-t31690#114292Verze : 0
MOD
https://ostpanzer.com
www.ebay.de
cgi.ebay.de
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Mostný tank je v pozadí napravo.

Mostný tank je v pozadí napravo.
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) - Krupp

Krupp
Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


Brückenleger IVb/IVc (mostný tank) -


URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-IVc-mostny-tank-t31690#135699Verze : 0
MOD
Poměrně podrobný popis, fotky z kladení mostu a také plán stroje se objevil v "Tankodrom" číslo 5 z roku 2007. Je tam zmíněn i stroj s mostem pro pěchotu (firmy Magirus) s označením Brückenleger IVs. To by měl být levý stroj na fotce označené 21.jpg v předchozím příspěvku.
URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-IVc-mostny-tank-t31690#243063Verze : 0