Main Menu
User Menu

Broumovice

tvrz zaniklá

     
Název:
Name:
Broumovice
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
tvrz
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
neznámý
Obec:
Municipality:
Broumovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1465
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.soupispamatek.cz

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Broumovice-t231779#642701Verze : 1
Broumovice


V katastru obce stávala dnes zaniklá tvrz. Ves Broumovice máme poprvé doloženou roku 1359, kdy byla v majetku vladyckého rodu z Brúmovic. Když Brúmovicové vymřeli po meči roku 1465 získal ves Broumovice, stejnojmennou tvrz, která je tímto i poprvé doložena a zaniklou ves Vodičky Jan Cimburk jenž byl zetěm posledního žijícího muže z rodu Brúmoviců – Mareše. Ovšem po smrti nového majitele prodali jeho dědicové Kryštof a Johana roku 1544 statek Benešovi Dráchovskému z Dráchova. Po smrti jeho a následně jeho manželky Elišky zdědil Broumovice spolu s tvrzí jejich syn Ctibor. Ten je ovšem roku 1598 postoupil Evě Kuplířové ze Slavkova na Neustupově. Ta pak spojila statek Broumovický se statkem Vlčkovickým. O dalších osudech tvrze nemáme žádné zprávy – možná zanikla nepotřebná po spojení statků, možná se její čas naplnil za třicetileté války a to za bitvy u Jankova roku 1645. Místo kde tvrz stávala není dnes známo.


Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Broumovice-t231779#642702Verze : 0