Main Menu
User Menu

Brněnský kanónový pluk č. 5 nebo 4?

Diskuse
Všechny zdroje mluví o brněnském pluku polních kanónů jako o pluku č.5. Když se ale můj dědeček vrátil z Velké války domů v roce 1919 po italském zajetí a účasti v bojích na Slovensku jako příslušník 39. praporu italské domobrany, byl zapsán do Knihy přihlášek vojenských osob v záloze pro Brno-Židenice jako příslušník 4. dělostřeleckého pluku (tj. původní vojenské jednotky) - viz příloha P1200937a.jpg. Kromě toho Schematismus RU armády z roku 1914 (další schematismy, které by to mohly potvrdit, už nebyly vydány) zdigitalizovaný ve VHÚ Praha má u 5. kanónového pluku (brněnského) ručně přepsáno číslo z 5 na 4 - viz příloha. Těchto přečíslování je v tomto Schematismu víc. Podle mého názoru byl tedy 5. pluk polních kanónů po roce 1914 přečíslován na 4, což ale zřejmě většina pramenů nezaznamenala.
Nemáte někdo informace, které by tuto moji domněnku potvrdily?
URL : https://www.valka.cz/Brnensky-kanonovy-pluk-c-5-nebo-4-t219359#613770Verze : 1