Main Menu
User Menu
Reklama

Britsko-irácká válka v r. 1941

Krátká válka, která mohla přinést mnoho poučení do dnešní situace

Politické pozadí
Roku 1930 uzavřela Velká Británie s Irákem dohodu, která připravila půdu pro iráckou nezávislost (vyhlášenou 3.10.1932) při zachování britských práv (několik letišť s menšími částečně domorodými jednotkami na obranu a ropné podniky). Británie rovněž disponovala právem přesouvat vojenské jednotky po území Iráku (což nelibě nesli zejména iráčtí nacionalisté).
Na začátku války v roce 1939 Irák disponoval malou armádu o 5 divizích a udržoval s Británií poměrně přátelské styky.
K zásadnímu zlomu došlo v březnu 1940, kdy se dostal k moci Rašid Ali (též psaný jako Sayyad Rashid Ali al-Gillani), protibritský vůdce nacionalistické Strany národního bratrství. Ten byl mimojiné ovlivněn jeruzalémským muftím Haj Amin al-Hussejnim, antisemitsky orientovaným náboženským vůdcem spolupracujícím s nacistickým režimem. Rašid Ali se už od třicátých let orientoval spíše na Německo, od kterého hodlal získat podporu proti Britům. K dojednání této pomoci poslal svého ministra zahraničí Naji Shawkata na jednání s německým vyslancem v Turecku, Franzem von Papenem. Nabídka zněla: irácké přírodní zdroje (zejména ropa) bude k dispozici silám Osy, za což bude uznáno právo arabských zemí na samostatnost a právo "vypořádat" se s židy v arabských zemích.
Po britských úspěších v bojích s Italy v severní a východní Africe (viď článok Italská Východní Afrika 1940-1941 - pozn. Buko1)byl nucen načas se stáhnout a 31.ledna 1941 dokonce pod tlakem podal demisi. Nicméně se nevzdal a již 3.dubna se vrací k moci a dokonce se mu daří ještě získat podporu vichystické Sýrie.


Obléhání Habanije
Situace se začíná vyostřovat, proto se 18.4.1941 v Basře vyloďuje 10. indická divize na ochranu britských zájmů v zemi, ale už 2. května zahajuje irácká armáda obléhání (především cvičné) základny RAF v Habaniji, která je bráněna cca 2200 muži (mnoho z nich jsou Kurdové a Asyřané) a 18 obrněnými automobily. Na základně se nachází asi 5 perutí, ale nejmodernější síly představuje jedna peruť Gladiatorů, dvě Oxfordů a později 4 Blenheimy a 4 Hurricany. Naproti nim se obléhání účastnily irácké jednotky v síle 2 dělostřeleckých brigád disponujících celkem 16 houfnicemi a 12 kanóny, protitankové baterie, 1 pěší brigády, 2 mechanizovaných praporů, 12 obrněných automobilů a menších jednotek rozmístěných na vrších kolem základny. Iráčanům ale se i přes početní převahu nedaří prolomit obranu a sami trpí ostřelování letadly RAF, která se již od prvního dne úporně snaží udržet Iráčany co nejdále od základny, ležící v rovině a proto nevhodné pro pozemní obranu.
V noci z 5. na 6. května Iráčané poněkud ustoupili, britské síly zahájily protiútok a 6.května u vesnice Sin El Dhibban prorážejí jejich postavení. Irácké posily vyslané z Falludže téměř zcela likviduje britské letectvo, přestože ho reprezentují obstarožní dvouplošníky Hawker Audax, Fairey Gordon a poněkud modernější Oxfordy.
Iráčané ustupují k Ramadi a Falludži, ale Britové nemají dost sil k jejich poražení, takže jsou nuceni čekat a soustřeďovat síly.


Britský protiútok
Do Habanije přicházejí letecky posily z Basry a z Jordánska je vypravena motorizovaná brigáda známá jako Habforce k zajištění zásobovacích tras a jednotka zvaná Kingcol zhruba v síle dvou brigád.
Jelikož okolí města Ramadi bylo iráckými silami zatopeno a město bylo strategicky méně významné, padlo rozhodnutí dobýt Falludžu a postupovat směrem na Bagdád. Ve Falludži se nacházel jediný široko daleko použitelný most přes Eufrat, který bylo nutno zajistit neporušený.
13.května zahajuje akce také německé a italské letectvo z Mosulu, Kirkuku a Rašidu. Němci 16.května bombardují Habaniji, v dalších dnech útočí na skupinu Kingcol a lacinou kořistí se jim stává také jeden Audax.
Nicméně přesto 19.května zahajují britská letadla a po nich pozemní jednotky útok na Falludžu, bráněnou jednou iráckou brigádou. Iráčanům se most zničit nepodařilo (ani se o to nepokusili) a nekladli příliš tuhý odpor - do večera je město v britských rukou. Překvapení přichází 22.května: brzy ráno Iráčané podnikají dobře načasovaný protiútok, podporovaný lehkými tanky. Situace vypadá vážně, ale statečnost a následný protiútok iráckých Asyřanů v britských službách nepřítele zastavují. Nákladní automobil plně naložený výbušnou bavlnou, připravený ke zničení mostu, dostal plný zásah pumou a rozletěl se na kusy.
Také ve vzduchu Britové dosahují převahy zejména soustavným napadáním letišť obsazených Němci a Italy. Italové jako už mnohokrát předtím neprojevili žádné velké bojové nadšení a jejich Fiaty CR.42 se někdy uchylují jen k demostračním akcím, kdy v bezpečné výšce prolétavají nad britskými kolonami.


Obsazení Badgádu
28.května vyrážejí britská vojska na Bagdád. Ustupující Iráčané se je snaží zpomalovat častým zaplavováním rozsáhlých oblastí, přesto se 30.května Britové dostávají na dohled Badgádu. Navečer téhož dne bombardují irácké pozice pumami se sirénou (vydávajících podobný zvuk, jako Štuky). Toto bombardování definitivně podlomilo ochotu Iráčanu bojovat. Již druhý den je podepsáno příměří a během dalších dnů obsazen Mosul a další základny používané luftwaffe. 4.června je jmenována nová vláda v čele s Džamilem Bey al-Midfaiem.


Závěr
Původcům této války, Rašidovi Alimu a jeho spolupracovníkům, se však podařilo uprchnout do Německa, kde byli přijati samotným Hitlerem a bráni jako irácká vláda v exilu. Po porážce Německa odjel Rašid Ali do Saudské Arábie.
Irák zůstal pod britskou správou do roku 1947 a v roce 1958 byli po svržení království vojenskou nacionalistickou klikou Britové vypuzeni i ze zbývajících základen.
Boje v roce 1941 přinesly Britům mnoho ponaučení (např. silné nacionalistické tendence v Iráku v nešťastné kombinaci s nedostatkem kázně a organizačních schopností) a je jen škoda, že nebyla dostatečně využita pro současnou situaci v této zemi.


--
Prameny:
http://www.raf.mod.uk/history/opsrep.html
http://www.regiments.org/wars/20ww2/iraq.htm
www.ccc.nps.navy.mil
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Ali
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Iraqi_War


Kenneth Macksey: Spojaři, BBArt 2004


Upravil a prelinkoval Buko1 28.12.2006
URL : https://www.valka.cz/Britsko-iracka-valka-v-r-1941-t51206#195471Verze : 0