Main Menu
User Menu
Reklama

Britské pluky - plukovníci

Teď se na tom nebude pracovat, je to jen pro futuro:


Colonel-in-chief
- ceremoniální pozice
- plukovní patron
- zpravidla člen královské rodiny
- není to spojeno s hodností plukovníka
- existuje i dnes
- doslovný překlad: hlavní plukovník
- navrhovaný překlad: patron plukuColonel of the Regiment
- měl souhlas krále k naverbování pluku a k velení pluku (velet mu reálně mohl, ale taky vůbec nemusel)
- zpravidla šlechtic
- platil mzdy a výzbroj/výstroj
- pluk často nesl jeho jméno (zhruba do konce 18. stol.)
- prodával důstojnické pozice dle uvážení
- pak začala nést náklady na provoz pluků vláda a v boji pluku velel podplukovník
- cca od napoleonsých válek to byla již jen sinekúra pro zasloužilé generály, členy královské rodiny či jiné šlechtice (dalo se na tom i vydělat Smile, ale někteří naopak dopláceli )
- když je Colonel of the Regiment člen královské rodiny, je označován jako Royal Colonel
- když nosí uniformu pluku, má na ní hodnost plukovníka bez ohledu na vyšší hodnost, kterou zpravidla již dosáhl jinde
- existuje i dnes
- doslovný překlad: plukovní plukovník či plukovník pluku
- navrhovaný překlad: majitel plukuColonel
- po Cardwellových a Childersových reformách zavedena hodnost plukovníka pro důstojníka, který reálně velí pluku (vzhledem k britskému systému jde hlavně o administrativu, výcvik, personální věci atp., neboť pluk vysílá své jednotlivé prapory do různých brigád)
- označován jako regimental lieutenant colonel, ač má třeba hodnost brigadier

Rozpracováno, nehotové, možna nepřesné...
URL : https://www.valka.cz/Britske-pluky-plukovnici-t197019#566395Verze : 3
MOD
Reklama